Różaniec ze Sługą Bożym bp. Piotrem – 12 X


 

12 października (poniedziałek)


Tajemnice radosne

 

I.             Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Maryję Pan Bóg wybrał do wielkiego, jedynego w dziejach ludzkości zadania, aby w swym dziewiczym łonie poczęła, a następnie na świat wydała Jednorodzonego Syna Bożego, Zbawiciela wszystkich ludzi. Święta Boża Rodzicielka – to godność, która przewyższa wszelkie ludzkie rozumienie, siły i zasługi. To wyłączny dar Boży, to przejaw hojnej miłości Ojca Niebieskiego względem Maryi. Do nikogo z ludzi nie odnoszą się z taką siłą, jak do Maryi słowa: «Znalazłaś łaskę u Boga»” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski). 

Biskupie Piotrze, który uczysz nas przyjmowania z otwartym sercem Bożych łask, przyczyń się za nami!

 

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Patrzmy na Maryję w chwili, gdy w natchnionym hymnie Magnificat wypowiada uczucia uwielbienia i wdzięczności względem Pana Boga. Jak głęboko czuje się od Niego zależna: «Iż wejrzał na niskość Służebnicy swojej» (Łk 1,48). Wobec nieskończonego majestatu Bożego Maryja uważa się za niską, maleńką służebnicę. To czym jest, co posiada, przypisuje łaskawemu spojrzeniu na Nią Ojca Niebieskiego” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z pokorą przyjmowałeś Bożą wolę, przyczyń się za nami!

 

III.          Narodzenie Jezusa

„Maryja została Bogarodzicą, Matką Boga-Człowieka. Jak każda matka swe dziecię, podobnie Najświętsza Maryja Panna nosiła Syna Bożego w swym łonie, na świat Go wydała, karmiła mlekiem swych piersi, pielęgnowała Go, broniła przed niebezpieczeństwem, otaczała troską w życiu codziennym. Ona jedna spośród milionów ludzi ma pełne prawo mówić do Jezusa: – Synu mój!” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wzrastałeś w atmosferze pobożności maryjnej domu rodzinnego i pobliskiego sanktuarium w Błotnicy, przyczyń się za nami!

 

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Maryja Najświętsza spełniając prawo, ofiaruje Syna swego w świątyni jerozolimskiej, a oto staje przed Nią starzec Symeon i przepowiada, że Jezus ukochany będzie przedmiotem zniewag i prześladowania ze strony ludzi i że «duszę Jej własną przeniknie miecz». Najświętsza Panna wiedziała, że Syn Jej ma ofiarować swe życie za zbawienie świata, ale w owej chwili Pan Bóg jakby uchylił przed Nią zasłony przyszłości i ujrzała w całej grozie i we wszystkich szczegółach okropną śmierć na krzyżu Syna swego. Wtedy Jej serce najczulsze przeniknął miecz boleści, która przez całe życie nie zmniejszać, ale powiększać się miała” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym cierpieniem towarzyszyłeś Matce Bożej w Jej cierpieniach, przyczyń się za nami!

 

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni 

„Matka Najświętsza tego gorąco pragnie: ukazać nam Jezusa, doprowadzić do Niego, gdy zakończymy doczesne życie. Dostosujmy się do życzeń Maryi. Z utęsknieniem szukajmy Jezusa Chrystusa. Naśladujmy w życiu Jego cnoty. Pragnijmy Go posiadać na wieki” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawsze starałeś się spełniać wszystkie oczekiwania i życzenia Matki Bożej, przyczyń się za nami!

 

Często powtarzaj dziś myśl Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego:

„Maryja dopomoże prawdziwie poznać i wiernie umiłować Jezusa”

 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Z Maryją w herbie: Matka Boża Bolesna – 15 września (WEJDŹ).

2) Naśladując Świętych – Św. Stanisław Kostka (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Żąda od nas Pan Bóg usilnej, gorliwej i ciągłej troski o sprawy duszy (WEJDŹ).

4) Różaniec ze Sługą Bożym bp. Piotrem – 11 X (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz