Różaniec ze Sługą Bożym bp. Piotrem – 14 X


14 października (środa)

 


Tajemnice chwalebne

 

I.                 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Po dniach cierpienia i upokorzeń wybiła dla Chrystusa Pana oraz Jego uczniów godzina radości i chwały. Pan zmartwychwstał! Własną mocą złączył z powrotem swą nieśmiertelną duszę z umęczonym ciałem, złożonym w grobie. A nie naruszając kamienia przywalającego wejście do grobu, nie łamiąc przybitych na nim pieczęci, Zwycięzca grzechu i śmierci opuścił grób w uwielbionym ciele swoim” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski). 

Biskupie Piotrze, który z radością świadczyłeś o Zmartwychwstaniu Chrystusa, przyczyń się za nami!

 

II.               Wniebowstąpienie Chrystusa

„Smutek przejął dusze Apostołów, gdy Pan Jezus zapowiedział rychłe rozstanie się z nimi. W ciągu trzech lat obcowali z Jezusem Chrystusem. Słuchali Jego podniosłych nauk. Patrzyli na wielkie cuda Jego potęgi. Czuli niezwykłą miłość Jego Serca. Nie dziw, że przywiązali się do swego Nauczyciela, a wszelka myśl o rozstaniu się z Nim była dla Apostołów nadzwyczaj przykrą. Jak przy łożu umierającego ojca oczy dzieci zachodzą łzami na myśl o sieroctwie, podobnie lękali się Apostołowie osierocenia, tej strasznej pustki, jaka wytworzy się dokoła nich po odejściu Jezusa Chrystusa” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski). 

Biskupie Piotrze, który przez wszystkie lata swej pasterskiej posługi ukazywałeś Chrystusa – Dobrego Pasterza, przyczyń się za nami!

 

III.             Zesłanie Ducha Świętego

„W dzień Zesłania Ducha Świętego prace i cierpienia Chrystusa zaczęły wydawać plony. Rzeki łask obfitych popłynęły przez ten wspaniały ogród Boży, jakim jest Kościół Chrystusowy. I pozostał Duch Święty w Kościele na stałe. Nie ma łaski która by nie była wysłużona przez Chrystusa Pana, a której Dawcą nie byłby Duch Święty. On oczyszcza dusze z grzechów, uświęca je łaską, oświeca prawdą, zapala miłością, daje natchnienia do wielkich i świętych czynów, darzy męstwem w pokusach i walkach, pociesza w smutkach, jako pewny przewodnik prowadzi bezpiecznie do ostatecznego zwycięstwa” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski). 

Biskupie Piotrze, który w  Kościele byłeś skutecznym narzędziem Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

 

IV.            Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Najświętsza Dziewica opuszcza ziemski padół, a przenosi się do niebieskich przybytków, gdzie Jej Magnificat rozbrzmiewać będzie na wieki. Pan Wszechmocny uczynił Jej wielkie rzeczy, powołał Ją do godności Bożej Rodzicielki, zachował od zmazy grzechu pierworodnego, nie dopuścił, by Jej dziewicze ciało uległo skażeniu i rozsypało się w proch, jak ciała innych ludzi” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który poddałeś swe życie szczególnemu kierownictwu Matki Najświętszej, przyczyń się za nami!

 

V.              Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Błogosławieni ci wszyscy, którzy w duszę naszego narodu wszczepili cześć i nabożeństwo do Królowej nieba i ziemi. Czy w obecnej chwili na sumieniach naszych nie spoczywa podobny obowiązek wobec przyszłych pokoleń? I życie Kościoła tym bujniej rozwija się i wzrasta, im wyższy stopień osiąga kult Matki Najświętszej. Prawo to ujawnia się w ostatnich czasach. Szerząc cześć Maryi, oddajemy przeto najcenniejszą usługę Kościołowi świętemu. A i sam apostoł chwały Maryi nie pozostaje bez zapłaty” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie byłeś gorliwym apostołem miłości do Matki Bożej, przyczyń się za nami! 

 

Często powtarzaj dziś myśl Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego:

„Za przykładem Maryi zwróćmy myśli i pragnienia w górę, 

gdzie Chrystus Pan na prawicy Bożej siedzący”

 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Z Maryją w herbie: Matka Boża Bolesna – 15 września (WEJDŹ).

2) Naśladując Świętych – Św. Stanisław Kostka (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Żąda od nas Pan Bóg usilnej, gorliwej i ciągłej troski o sprawy duszy (WEJDŹ).

4) Naśladując Świętych – Bł. o. Honorat Koźmiński (WEJDŹ).

5) Różaniec ze Sługą Bożym bp. Piotrem – 13 X (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz