Różaniec ze Sługą Bożym bp. Piotrem – 3 X

 

 

3 października (sobota)

 

Tajemnice radosne

I.                 Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Od wczesnego dzieciństwa Maryja karmiła swój umysł nauką Pisma Bożego, poznawała drogi Pańskie, wnikała w plany Bożej Mądrości, czuła się dobrze w nadprzyrodzonym świecie, poufnie obcowała z Ojcem Najlepszym i tęskniła wraz z całą ludzkością za przyjściem Zbawiciela na ziemię. W dniu Zwiastowania rozszerzają się horyzonty wiary Maryi. Słyszy od Anioła, że to Ona ma być zapowiedzianą przed wiekami Dziewicą, która pocznie i porodzi Syna, noszącego charakterystyczne imię Emmanuel – Bóg z nami. Dzięki Niej wypełni się obietnica Boża. Syn Najwyższego zstąpi z nieba na ziemię przyjmując prawdziwe i pełne człowieczeństwo” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Maryję w przyjmowaniu woli Bożej, przyczyń się za nami!

 

II.               Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Widzimy Maryję w domu Zachariasza i Elżbiety. Ile czarującej prostoty i wdzięku posiada tajemnica Nawiedzenia! Najświętsza Panna śpieszy do swej krewnej, by jej służyć, by się nacieszyć własnym i jej szczęściem. Z woli Bożej staje się narzędziem wylewu przeobfitych łask, które z Serca Słowa Wcielonego, ukrytego w łonie Maryi, spływają na duszę Elżbiety i Jana, przebywającego jeszcze pod sercem swej matki. Tam po raz pierwszy Maryja wyśpiewała natchnioną pieśń Magnificat, którą następnie ponawia w tysiącach świątyń przez usta swych dzieci” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym życiem wyśpiewywałeś hymn uwielbienia Boga, przyczyń się za nami!

 

III.             Narodzenie Jezusa

„Klęcząc przy żłóbku, wyrażajmy Bożej Dziecinie wdzięczność za dzieło odkupienia świata, za światło wiary i za niewyczerpane łaski. Jakże nie kochać Bożego Dzieciątka za tyle dobrodziejstw? Wszak Ono najlepszym Przyjacielem naszym. Wszak ze szczerej ku nam miłości obrało dobrowolnie twardą, naznaczoną cierpieniami, drogę życia. Stwórca wszystkich rzeczy stał się dla nas ubogim, aby swym ogołoceniem ze wszystkiego, co ziemskie ubogacić nas w dary duchowe. Pan wiecznej chwały, któremu ze drżeniem służą aniołowie, ukrywa swój majestat pod postacią człowieczeństwa, aby przez swe poniżenie nas podnieść na wyżyny życia Bożego” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w czasie wojny swój dom uczyniłeś „gościnnym Betlejem” dla wszystkich potrzebujących pomocy, przyczyń się za nami!

 

IV.            Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Maryja dochowuje Bogu wierności nawet pośród najcięższych doświadczeń. Cień Krzyża pada wcześnie na duszę Maryi i dotkliwie rani Jej Niepokalane Serce. Z wielkim zaufaniem i radością podaje Boże Dzieciątko świątobliwemu Symeonowi w świątyni jerozolimskiej. A natchniony przez Ducha Świętego starzec wśród uwielbień i błogosławieństw wypowiada twarde słowa przepowiedni: Oto Ten położony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a duszę Twą własną przeniknie miecz. Jak głęboko te słowa dotknęły Maryję! Jej Jezus, który przyszedł zbawiać ludzi stanie się okazją do upadku i duchowej ruiny wielu, wywoła sprzeciw, ściąganie na siebie nienawiści. Ona, jako Matka, będzie dzieliła poniżenie i boleści Zbawiciela świata” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wiernie naśladowałeś Matkę Najświętszą, przyczyń się za nami!

 

V.              Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Jak okropne były te trzy dni poszukiwań Jezusa, bez żadnej o Nim wiadomości, łatwo poznać ze słów Maryi: «Synu, … oto ojciec Twój i ja żałośni szukaliśmy Cię». Pan Jezus odczuł tę boleść, wyjaśnił, dlaczego bez wiedzy swych opiekunów został w świątyni: «W tych rzeczach. Które są Ojca mego, potrzeba, żebym był». Choć Maryja i Józef nie zrozumieli całkowicie głębokiego znaczenia słów Chrystusa Pana, poznali jednak główny ich sens, że najważniejszą rzeczą w życiu jest spełnianie woli Bożej” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który odnajdywałeś radość w wypełnianiu woli Bożej, przyczyń się za nami!

 

Często powtarzaj dziś myśl Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego:

„Maryi od Jezusa odłączyć niepodobna”.

 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Z Maryją w herbie: Matka Boża Bolesna – 15 września (WEJDŹ).

2) Naśladując Świętych – Św. Stanisław Kostka (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Żąda od nas Pan Bóg usilnej, gorliwej i ciągłej troski o sprawy duszy (WEJDŹ).

4) Różaniec ze Sługą Bożym bp. Piotrem – 2 X (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz