Różaniec ze Sługą Bożym bp. Piotrem – 7 X


 

7 października (środa)

 

Tajemnice chwalebne

 

I.                 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Trzeciego dnia po pogrzebie, z brzaskiem niedzielnego poranka, rozchodzi się lotem błyskawicy wieść: Pan wstał z grobu! Pan zwyciężył. Zmartwychwstanie – to wielkie zwycięstwo Chrystusa Pana odniesione nad śmiercią i nad cierpieniami, – to zwycięstwo dzieła Chrystusowego, Jego Królestwa, które ogłosił i przyniósł światu” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś wiernym świadkiem Chrystusa obecnego w Kościele, przyczyń się za nami!

 

II.               Wniebowstąpienie Chrystusa

„Nadzieja daje nam udział w gorącym pragnieniu Chrystusa Pana zbawienia dusz naszych i budzi w nas głęboką tęsknotę za posiadaniem Królestwa Bożego. Jednocześnie napełnia otuchą, że cel ten osiągniemy, dzięki zasługom Chrystusa Pana i Jego Najświętszej Matki, o ile nie odmówimy współpracy z darami Bożymi. Miłość najściślej wiąże nas z Jezusem, bo nas wprowadza do przybytku Najświętszego Serca i w Nim pozwala ukochać Pana Boga, bliźnich, samego siebie” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który żyłeś nadzieją i tęsknotą za nadejściem Królestwa Bożego, przyczyń się za nami!

 

III.             Zesłanie Ducha Świętego

„Duch Święty nie skąpi tchnienia swego, a tak niewypowiedzianie nas miłuje, tak bardzo chce nas zbawić i uświęcić, że w duszach naszych składa nadprzyrodzone moce, czyli uzdolnienia, abyśmy łatwo i ochoczo okazali uległość Jego świętym natchnieniom. Te wewnętrzne moce i uzdolnienia noszą nazwę darów Ducha Świętego. Wytwarzają one w duszach delikatność, pozwalającą słyszeć wołanie Boże i wiernie je wypełnić” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z apostolskim zapałem udzielałeś darów Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

 

IV.            Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Maryja bierze czynny udział w radosnych i bolesnych przeżyciach Jezusa. Nie dziw, że po dokonaniu ziemskiej pielgrzymki, promienna chwałą duszy i ciała zajmuje w niebie pierwsze miejsce po uwielbionym Bogu-Człowieku, ponad tronami Świętych i Aniołów. Czyż nie słuszną jest rzeczą, abyśmy rozszerzali na ziemi cześć Tej, którą Pan Bóg tak przedziwnie wyróżnił, wyniósł, umiłował? Które z dzieci nie jest dumne z tego, że ludzie znają i podziwiają przymioty jego matki? Najlepszy z synów Jezus Chrystus na pewno doznaje wielkiej radości, gdy w serach ludzkich rośnie cześć i miłość do Jego Przeczystej Rodzicielki. Jest to miłe również Niepokalanemu Sercu Maryi, bo Ona pragnie, aby wszyscy poznawali te wielkie rzeczy, jakie uczynił Jej Pan” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z synowską miłością szerzyłeś cześć Matki Najświętszej, przyczyń się za nami!

 

V.              Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Pragniemy, aby Maryja była naszą Gwiazdą – Przewodniczką. Pragniemy przede wszystkim, aby stała się nam otwartą bramą do nieba. Ile razy Maryja spełniła tę niezwykłą rolę doprowadzania dusz do Pana Boga? Jak olbrzymia rzesza wiernych znalazła pełnię szczęścia w Panu Bogu, dzięki Maryi! Dla ilu dusz Matka Odkupiciela stała się ukojeniem na ziemi i otwartą bramą niebios!” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym biskupim zawołaniem uczyniłeś słowa „Maryja naszą nadzieją”, przyczyń się za nami!

 

Często powtarzaj dziś myśl Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego:

„Stańmy przy Niepokalanym Sercu Maryi z różańcem w rękach”.

 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

 

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Z Maryją w herbie: Matka Boża Bolesna – 15 września (WEJDŹ).

2) Naśladując Świętych – Św. Stanisław Kostka (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Żąda od nas Pan Bóg usilnej, gorliwej i ciągłej troski o sprawy duszy (WEJDŹ).

4) Różaniec ze Sługą Bożym bp. Piotrem – 6 X (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz