Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Z Chrystusem Panem – twoim Wodzem i Królem

 

„Czy masz świadomość swej wielkiej godności, wyznawco Chrystusowy? Chrzest święty, który przyjąłeś, wiara święta rzymskokatolicka, jaką wyznajesz, sprawiają, że należysz do członków Mistycznego Ciała Chrystusa Pana. Przed obliczem Bożym tworzysz jedno ciało, jeden organizm z Jezusem Chrystusem. On – twoją Głową, twoim Wodzem, Królem, – Tyś Jego własnością, cząstką Jego Ciała. […]

Dlaczego Chrystus Pan tak bardzo zniżył się do nas i zechciał doznać wszystkiego, co ludzkie z wyjątkiem grzesznego upadku? – Chciał stać się wzorem naszym. Doskonałym, a łatwo dostępnym. Zapragnął nas porwać swym przykładem na szczyty świętego, doskonałego życia, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Bożego, jako Jego młodsi bracia, jako członki Jego Mistycznego Ciała, Kościoła. Czyż wyraźnymi słowami nie wzywa nas do naśladowania Jego cnót: «Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem» (J 13,15)?

Spojrzyj, jak rozległe pole pracy przed tobą. Masz naśladować Chrystusa Pana. Żyć z Chrystusem Panem w każdym położeniu, w radości i w cierpieniu, co dzień, o każdej godzinie.

Módl się z Chrystusem Panem. Czasem tak ci ciężko zabrać się do modlitwy, doznajesz rozproszenia, bo do głowy cisną się sprawy ziemskie, różne troski, kłopoty. Pomyśl wtedy, że tuż przy tobie klęczy Twój Zbawiciel, On z tobą razem chce mówić: «Ojcze nasz, któryś jest w niebie».

Pracuj z Chrystusem Panem. Gdy czujesz utrudzenie, może pot płynie ci z czoła, wspomnij, że podtrzymuje cię ramię Wszechmocnego Pana «który był w pracach od młodości swojej».

Z Chrystusem Panem przezwyciężaj trudności, przeszkody, pokusy – skądkolwiek pochodzą, czy z pożądliwości ciała, czy też od ludzi, lub od złego ducha. Nigdy nie trać pokoju serca. Zawsze ufaj Temu, który zwyciężył świat!

Z Chrystusem Panem dźwigaj swój codzienny krzyż uciążliwych zajęć, wewnętrznej udręki, doznawanych przykrości i wszelakiego bólu. Obok Szymona Cyrenejczyka stań przy Chrystusowym krzyżu i serdecznie go obejmij.

Z Chrystusem Panem obcuj w godzinach osamotnienia, z Nim też wchodź pomiędzy ludzi. Niech odczują twoi najbliżsi, mąż, żona, rodzice, bracia, siostry, dzieci, sąsiedzi, że z Tobą jest Jezus, a ty – z Jezusem. […]

Czujmy się […] bardzo blisko Najświętszego Serca Jezusa. Prośmy gorąco, z ufnością prośmy przez Maryję, byśmy zawsze byli z Chrystusem Panem: tutaj na ziemi i w wieczności.”

Sł. B. Bp P. Gołębiowski

„Kółko Różańcowe” 37(1946), s. 213-215

22 XI 2020 r.

 

 Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) „Życie jego jest wielką księgą, obficie zapisaną…” – homilia bp. Walentego Wójcika (WEJDŹ).

2) „W tym człowieku wyraźnie objawia się moc Ducha Bożego” – homilia bp. Stanisława Sygneta (WEJDŹ).

3) Papieskie wspomnienia i telegram na pogrzeb – „To był Święty Biskup” (WEJDŹ).

4) W oczach Wielkiego Prymasa – „Spokojny nad miarę Sługa Boży” (WEJDŹ).

5) „Ciebie Boga wysławiamy” na pogrzebie – Pogrzeb „dobrego i nieustraszonego Pasterza” (WEJDŹ).

6) Lekarze strasznie się dziwili, że w ogóle przeżył… - (WEJDŹ).

7) Z Maryją w herbie: Matka Miłosierdzia (WEJDŹ).

8) Coroczna listopadowa modlitwa (WEJDŹ).

9) Z Maryją w herbie: Ofiarowanie NMP (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz