Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Przyjmujmy często Jezusa Chrystusa w Komunii świętej

 

„Słowa dzisiejszej Ewangelii świętej przenoszą nas w te dawne czasy, kiedy na ziemi żydowskiej ukazał się Jan Chrzciciel, zapowiadający rychłe przyjście Królestwa Bożego do dusz ludzkich. Kazaniami o pokucie, a jeszcze więcej surowym, pokutnym życiem, Jan zwrócił na siebie powszechną uwagę. Krążyły nawet o Janie pogłoski, że jest obiecanym Mesjaszem. […]

Jan wysuwa na pełne światło osobę Chrystusa Pana. Z całym przekonaniem stwierdza, ze Odkupiciel świata już przyszedł na ziemię, zamieszkał między ludźmi, ale oni Go nie znają, gdyż żyje w ukryciu. A pragnąc przynajmniej ogólnie zapoznać słuchaczy z postacią Chrystusa Pana, Jan Chrzciciel głosi Jego odwieczność i wielkość. […] Jan ma tak wzniosłe pojęcia o Chrystusie Panu, że nie czuje się godnym spełnić względem Niego nawet tak niskiej posługi, jaką jest rozwiązanie rzemyka u trzewika Zbawcy świata.

Piękny przykład głębokiej pokory i czci względem Chrystusa Pana! Idźmy za tym przykładem, aby nie stosowały się do nas słowa Jana: «Pośród was stanął, którego nie znacie». Mamy przecież wśród siebie Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Czy Go znamy, czy wiemy kim On jest? Czy otaczamy Go tą czcią, jakiej jest godzien?

On jest Tym, Który odwiecznie pochodzi od Ojca, jako Bóg z Boga, Światłość ze Światłości; On jest Tym, który stał się człowiekiem, żył na ziemi przez 33 lata, przypieczętował swe życie śmiercią krzyżową, poniesioną dla zbawienia ludzkości; On jest Tym, który zasiadł po prawicy Ojca, skąd króluje nad niebem i ziemią, a Jego królestwo nie zazna końca. Ten sam Bóg żywy, wobec którego korzył się Jan Chrzciciel, przebywa z nami dniem i nocą, ukryty pod postacią chleba.

Zbliżajmy się często do Niego! Nawiedzajmy chętnie Eucharystycznego Pana, aby na serdecznych z Nim rozmowach lepiej Go poznać, goręcej umiłować, a własną duszę podnieść i pokrzepić.

Przyjmujmy często Jezusa Chrystusa w Komunii świętej jako pokarm duszy, aby Boski Zbawca żył i działał nie tylko pośród nas, ale również w nas. Przyjmowanie Komunii świętej w czasie adwentowym jest najlepszym przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 51, s. 2

 

Wszechmogący i miłosierny Boże,

spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam

w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem,

lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny

i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem.

Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

6 XII 2020 r.

 

 Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) „Życie jego jest wielką księgą, obficie zapisaną…” – homilia bp. Walentego Wójcika (WEJDŹ).

2) „W tym człowieku wyraźnie objawia się moc Ducha Bożego” – homilia bp. Stanisława Sygneta (WEJDŹ).

3) Papieskie wspomnienia i telegram na pogrzeb – „To był Święty Biskup” (WEJDŹ).

4) W oczach Wielkiego Prymasa – „Spokojny nad miarę Sługa Boży” (WEJDŹ).

5) „Ciebie Boga wysławiamy” na pogrzebie – Pogrzeb „dobrego i nieustraszonego Pasterza” (WEJDŹ).

6) Lekarze strasznie się dziwili, że w ogóle przeżył… - (WEJDŹ).

7) Z Maryją w herbie: Matka Miłosierdzia (WEJDŹ).

8) Coroczna listopadowa modlitwa (WEJDŹ).

9) Z Maryją w herbie: Ofiarowanie NMP (WEJDŹ).

10) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Z Chrystusem Panem – twoim Wodzem i Królem (WEJDŹ).

11) Moje spotkanie ze Sługą Bożym: To był Pasterz naprawdę święty (WEJDŹ).

12) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Cóż mamy czynić, aby chwila sądu zastała nas przygotowanych? (WEJDŹ).

13) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa – Nieprzebrane zdroje łask i błogosławieństw Bożych (WEJDŹ).

14) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz