Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Szczęśliwy, kto uczestniczy w Przenajświętszej Ofierze

 

„Uroczystość dzisiejsza zwana w potocznej mowie świętem Trzech Króli, w języku kościelnym nosi nazwę Objawienia Pańskiego. Dziś bowiem obchodzimy pamiątkę ukazania się Chrystusa ludzkości jako jej Zbawiciela, z dawna obiecanego, tęsknie oczekiwanego w ciągu tysiącleci. Głęboka to tajemnica naszej wiary świętej: Syn Boży w szacie człowieczeństwa daje się poznać ludziom, jako ich Zbawca! Do tego niezwykłego wydarzenia odnoszą się słowa św. Pawła: «A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale» (1 Tm 3,16). […]

Mędrcy ze Wschodu znajdując się u stóp nowo narodzonego Odkupiciela «upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę» (Mt 2,11). Dary te «kryją w sobie Boże tajemnice» – jak mówimy w pacierzach kapłańskich. Złoto ujawnia potęgę króla. Kadzidło – godność Najwyższego Kapłana. Mirra zapowiada mękę i pogrzeb Boga-Człowieka. Od bardzo dawnych czasów władcy chrześcijańscy szli za przykładem Mędrców. Historia poucza, że Karol Wielki, św. Stefan, król węgierski, św. Edward, król angielski, św. Ludwik, król francuski i wielu innych w dniu Objawienia Pańskiego składali u stóp Bożego Dzieciątka: złoto, kadziło i mirrę, jako dowód żywej wiary, jako daninę swych serc. Praktyka ta rozpowszechniła się wśród ogółu wiernych. […]

Każdy z wierzących katolików, choćby był największym biedakiem, może złożyć Bogu ofiarę doskonalszą od darów Mędrców ze Wschodu. […] Szczęśliwy, kto uczestniczy w Przenajświętszej Ofierze łącząc z nią swoje modlitwy, prace, cierpienia. Szczęśliwy, kto z głęboką wiarą i gorącą miłością przyjmuje Komunię świętą na pokarm swej duszy. Jak doskonały hołd składa Bogu! Ile Bożych sił zdobywa do życia prawdziwie chrześcijańskiego”.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Współczesna Ambona” 2(1947), s. 13-14

6 I 2021 r.

 

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Moje spotkanie ze Sługą Bożym: To był Pasterz naprawdę święty (WEJDŹ).

2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Cóż mamy czynić, aby chwila sądu zastała nas przygotowanych? (WEJDŹ).

3) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa – Nieprzebrane zdroje łask i błogosławieństw Bożych (WEJDŹ).

4) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Przyjmujmy często Jezusa Chrystusa w Komunii świętej (WEJDŹ).

6) Z Maryją w herbie: Zwycięstwo Niepokalanej (WEJDŹ).

7) Z Maryją w herbie: Matka Boża Loretańska (WEJDŹ).

8) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pokuta należy do obowiązków sumienia (WEJDŹ).

9) W Roku św. Józefa: Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny (WEJDŹ).

10) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pokorna Dziewica nie opierała się na własnych siłach (WEJDŹ).

11) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Myślą i sercem przenieśmy się dzisiaj do Betlejem (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz