Sobotni promień słońca

 

„Pan Bóg tak bardzo pragnie naszej świętości i podobieństwa do Jezusa Chrystusa… Aby w nam w tym dopomóc, daje nam za przykład Najświętszą Maryję Pannę. Wzór to ludzki – bo Maryja należy do istot stworzonych, jest człowiekiem, jak my. Wzór pewny, niezawodny – bo Maryja stanowi najwierniejszy obraz Jezusa Chrystusa. Wzór nam dostępny, bliski, serdeczny – bo Maryja jest Matką naszą. Od matki ziemskiej, bez wysiłku nauczyłeś się mowy, pacierza, szacunku dla pracy, miłości ludzkiej, a może… niepostrzeżenie zaciągnąłeś również jaką wadę. Czyż obcowanie z Matką Niebieską miałoby na twą duszę mniejszy wpływ wywierać? – Poddaj się temu wpływowi bez obawy, bez zastrzeżeń. Od Maryi przejmiesz tylko to, co szlachetne, piękne, święte. Ona Mistrzynią wszystkich cnót życia chrześcijańskiego. Na dobry przykład matki każdy jest wrażliwy. […] W tym tkwi sekret oddziaływania Maryi na duszę wszystkich ludzi, że Ona – najchwalebniejszą Matką naszą, a my Jej dziećmi. Wszyscy przeto za przykładem Przenajświętszej Matki podążajmy drogą cnót Jej przedziwnych”.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

 

Matko Boża – Matko Chrystusa i nasza Matko, polecamy Ci dzisiaj nasze rodziny. Wejrzyj z miłością na naszych Rodziców, Rodzeństwo, Dziadków, Dzieci… Polecamy Ci żyjących i błagamy o Twoje wstawiennictwo za zmarłymi. Matko Boża, króluj w naszych rodzinach. Wypraszaj łaski rodzinom przeżywającym rozmaite kryzysy. Módl się za nimi. Wypraszaj zdrowie chorym. Wspieraj małżonków spodziewających się potomstwa. Spraw, by nasze rodziny były prawdziwie Domowymi Kościołami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Matko Boża, wraz z Twoim wiernym Czcicielem – Sługą Bożym bp. Piotrem Gołębiowskim, wołamy:

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Niech będzie coraz więcej wielbiona i miłowana Niepokalana Boża Rodzicielka, Maryja nasza nadzieja!”.

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, e-mail: postulator.radom@wp.pl).

16 stycznia 2021 r.

  

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

1) Moje spotkanie ze Sługą Bożym: To był Pasterz naprawdę święty (WEJDŹ).

2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Cóż mamy czynić, aby chwila sądu zastała nas przygotowanych? (WEJDŹ).

3) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa – Nieprzebrane zdroje łask i błogosławieństw Bożych (WEJDŹ).

4) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Przyjmujmy często Jezusa Chrystusa w Komunii świętej (WEJDŹ).

6) Z Maryją w herbie: Zwycięstwo Niepokalanej (WEJDŹ).

7) Z Maryją w herbie: Matka Boża Loretańska (WEJDŹ).

8) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pokuta należy do obowiązków sumienia (WEJDŹ).

9) W Roku św. Józefa: Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny (WEJDŹ).

10) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pokorna Dziewica nie opierała się na własnych siłach (WEJDŹ).

11) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Myślą i sercem przenieśmy się dzisiaj do Betlejem (WEJDŹ).

12) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Szczęśliwy, kto uczestniczy w Przenajświętszej Ofierze (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz