Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Zbliżmy swe dusze do Chrystusa Pana

 

„Po ludzku sądząc – sprawa beznadziejna. Ciężko chory […]. Niezdolny do pracy, do udziału w życiu zbiorowym, zdany na łaskę i niełaskę otoczenia, skazany na  przykrą martwotę dzień za dniem, aż do chwili, gdy śmierć położy kres cierpieniom na ziemi. […].

Tą chorobą – oddalenie od Pana Boga, grzech. Choroba groźniejsza, aniżeli niedomaganie ciała. Bardziej dotkliwa, niebezpieczna, wiodąca do śmierci wiecznej. […]

I dziś nie brakuje dusz chorych, trawionych gorączką niskich pożądań. Chorują duchowo jednostki, ale chorują również rodziny i narody. Najgorszą chorobą dzisiejszego pokolenia jest zbytnia troska o dobra ziemskie z pominięciem spraw wiecznych. Wiele z tej choroby pochodzi z nieładu w życiu dzisiejszego człowieka. […]

Kto uleczy chorą duszę dzisiejszego człowieka? – Tylko Jezus Chrystus, żyjący nadal w Kościele świętym rzymskokatolickim. On jest niezastąpionym lekarzem dusz we wszystkich czasach. «Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13,8). […]

Ilu ludzi, myślicieli, społeczników doszło do poznania tej prawdy na drodze doświadczenia, uciążliwych poszukiwań i bolesnych zawodów! […]

Dziwić się należy, że znajdują się ludzie, którzy niedomagania duchowe obecnego pokolenia chcą leczyć z pominięciem Chrystusa Pana, za pomocą haseł i doktryn, wyraźnie przeciwnych Jego nauce.

Zbliżmy przeto swe dusze do Chrystusa Pana. On tylko je uzdrowi. W żalu szczerym i głębokim otwierajmy zranione sumienia przy konfesjonale, aby Boski Zbawca ustami swojego zastępcy mógł wypowiedzieć do nas te kojące słowa: «Ufaj synu, córko, odpuszczają ci się grzechy twoje». […]

Uzdrów, Panie, duszę moją, bom zgrzeszył przed Tobą! Uzdrów, Panie, chore dusze bliźnich moich w rodzinie, w narodzie, w Kościele świętym, ku większej chwale Najświętszego Imienia Twego. Amen.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Współczesna Ambona” 2(1947), s. 616-619

14 II 2021 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

 

1) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Otucha niech wstąpi do omdlałych dusz naszych! (WEJDŹ).

2) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Czy jesteśmy przekonani o miłości Chrystusowej? (WEJDŹ).

4) Z Maryją w herbie: Matka Boża z Lourdes (WEJDŹ).

5) Pamiętajmy o chorych każdego dnia! (WEJDŹ).

6) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz