Sobotni promień słońca


„Spośród wielu tytułów i nazw, jakie nadajemy Najświętszej Maryi Pannie, najmilej dla naszego ucha i serca brzmi wezwanie: Matka Miłosierdzia. […] Jak we wszystkich cnotach, podobnie i w miłosierdziu Matka Najświętsza jest uderzająco podobna do Pana Jezusa. I Ona śpieszy z pomocą nieszczęśliwym. […] Tego tytułu Maryja nie zdobywa tylko jednym, czy drugim czynem poświęcenia dla bliźnich. Miłosierdzie Matki Najświętszej splata się nierozerwalnie z codziennym życiem, jakie prowadzi na ziemi. Zna dokładnie z własnego doświadczenia cienie i niedole ludzkiego żywota. Stąpa po twardej i ciernistej ścieżynie udręk, przykrości, cierpienia. Wie, czym jest cichy jęk zranionego serca. Zna gorycz łez, wylewanych w dniach ciężkiej żałoby, lub doznanej krzywdy. Na Kalwarii wśród niewypowiedzianych katuszy serca została ogłoszona Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (j 19,27). Inaczej pojąć Jej nie możemy, tylko jako Matkę Miłosierdzia. Bo jeśli ziemska matka żywo odczuwa każde cierpienie dziecka swego i wiele umie mu przebaczyć, to cóż powiedzieć o Najszlachetniejszej, Najświętszej z matek?”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Matko Boża Bolesna, w tę pierwszą sobotę Wielkiego Postu towarzyszymy Ci w drodze za krzyżem Chrystusa i stajemy obok Ciebie na Golgocie. Dziękujemy Ci za Twoją obecność na naszych drogach dźwigania krzyża. Prosimy Cię dzisiaj, Matko Boża, o łaskę owocnego wykorzystania przez nas tego wielkopostnego czasu. Wspomóż nas Matko Bolesna! Uproś nam łaskę szczerej przemiany w tym świętym czasie.

Stała Matka Boleściwa 
obok krzyża ledwo żywa, 
gdy na krzyżu wisiał Syn. 

Duszę Jej, co łez nie mieści, 
pełną smutku i boleści, 
przeszedł miecz dla naszych win. 

O, jak smutna i strapiona 
Matka ta błogosławiona, 
której Synem niebios Król! 

Matko, coś miłości zdrojem, 
spraw, niechaj czuję w sercu moim 
ból Twój u Jezusa nóg. 

Spraw, by serce me gorzało, 
by radością życia całą 
stał się dla mnie Chrystus Bóg.

Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:

W Twoje macierzyńskie dłonie Najboleśniejsza Dziewico, Wielka Wynagrodzicielko nasza przed Obliczem Bożym składamy nasze wielkopostne modlitwy, wysiłki i postanowienia. Uproś nam łaskę odnowienia przymierza przyjaźni z Jezusem Chrystusem, Umiłowanym Twym Synem, naszym Panem i Zbawicielem”.

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, e-mail: postulator.radom@wp.pl).

20 lutego 2021 r.

 

 Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

 

1) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Otucha niech wstąpi do omdlałych dusz naszych! (WEJDŹ).

2) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Czy jesteśmy przekonani o miłości Chrystusowej? (WEJDŹ).

4) Z Maryją w herbie: Matka Boża z Lourdes (WEJDŹ).

5) Pamiętajmy o chorych każdego dnia! (WEJDŹ).

6) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

7) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Zbliżmy swe dusze do Chrystusa Pana (WEJDŹ).

8) Pomóż! Pomódl się o uzdrowienie chorej Mamy… (WEJDŹ).

9) Skrzynka intencji – 2021 r. (WEJDŹ).

10) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Czas Wielkiego Postu – to okres wzmożonego czuwania nad sobą (WEJDŹ).

11) Myśli na dziś (WEJDŹ).

12) Piękno życia w obrazach: W Jedlińsku wszystko się zaczęło... - Film (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz