Z Maryją w herbie

www.niedziela.pl

 

Matka Boża z Lourdes

 

„Niewielkie, mało znane miasteczko, położone na południu Francji w Górach Pirenejskich nabrało światowego rozgłosu od chwili, gdy pasterce czternastoletniej Bernadecie ukazała się Najświętsza Maryja Panna i dała zlecenia dotyczące całej ludzkości. […] Po raz pierwszy objawiła się Najświętsza Maryja Panna w skalistej grocie Lourdes 11 lutego 1858 roku.

Nadziemską pięknością i macierzyńską dobrocią  olśniła prostą, ubogą dziewczynę. Zachęciła ją do odmawiania różańca. Poleciła jej przychodzić do groty przez 14 dni bez przerwy.

Stwierdzono, że w różnych dniach 18 razy Matka Najświętsza stawała przed Bernadetą, zwierzała jej swe tajemnice i głębokie troski, dawała rady i wskazania. Ostatnie objawienie miało miejsce 16 lipca 1858 roku. Przedtem 25 marca «Piękna Pani» na ponowną prośbę Bernadety ujawniła swe imię, mówiąc «Jestem Niepokalane Poczęcie».

Ważną datę stanowi dzień 25 lutego tegoż roku, kiedy to w grocie Lourdes na miejscu wskazanym przez Najświętszą Maryję Pannę wytrysnęło źródło, którego woda przyczyniła się do wielu cudownych uzdrowień.

Pierwszy cud w Lourdes dokonał się nazajutrz po wytryśnięciu źródła. […] Tajemnica Lourdes wciąż trwa…

Niedowiarkowie usiłowali ją obalić. Twierdzili, że uzdrowienia chorych za pomocą wody z Lourdes należy przypisać jej własnościom leczniczym, podobnie jak w miejscowościach kuracyjnych. Przeoczyli, że nie ma na świecie uzdrowiska, gdzie można by wyleczyć wszelkiego rodzaju niedomagania: zastarzałe kalectwa, choroby określone przez najsławniejszych lekarzy jako nieuleczalne.

Zresztą wodę z Lourdes szczegółowo zbadano. […] Niezwykłe uzdrowienia w Lourdes mają inne podłoże. Głoszą one tajemnicę Bożej potęgi i dobroci. To Niepokalana Dziewica, jako Uzdrowienie Chorych, śpieszy z pomocą swym udręczonym dzieciom i dla wielu z nich wyprasza cenny dar zdrowia.

Krótkowidz duchowy zapyta: «Czemu nie wszyscy chorzy doznają uzdrowienia po użyciu wody z Lourdes?» – Pytanie dotyka tajemnych dróg Opatrzności Bożej, sekretów Serca Niepokalanej Matki.

Światło w tej sprawie spływa z kart Ewangelii świętej. Pan Jezus, lecząc choroby ciała, chciał przez to pobudzić ludzi, nie tylko Mu współczesnych, ale wszystkich pokoleń, do troski o zdrowie i nadprzyrodzone życie duszy. Bo to najważniejsza dla każdego sprawa.

Cudami w Lourdes kieruje to samo Prawo Boże. Niepokalana Dziewica stanęła pośród mieszkańców ziemi, dała im odczuć potęgę swego wstawiennictwa po to, aby owieczki Chrystusowe, a jej dzieci umiłowane «żywot wieczny miały i obficiej miały». Z macierzyńskiej troski Maryi o najwyższe szczęście ludzi zrodziło się Jej wstrząsające wołanie w grocie objawień: «Pokuty, pokuty, pokuty!». W tym wołaniu mieści się najgłębsza tajemnica Lourdes, pełna znaczenia w czasach, jakie obecnie przeżywamy.

Różaniec święty i pokuta!…”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 39-41

 11 II 2021 r.

 

Modlitwa człowieka chorego

Panie Jezu Chryste, tyle razy przychodzili do Ciebie chorzy i cierpiący, a Ty litowałeś się nad ich niedolą, pochylałeś się nad nimi i obdarzałeś ich upragnioną łaską zdrowia. W Wielki Piątek niosłeś swój krzyż na Golgotę i wziąłeś na siebie nasze ludzkie cierpienia. Przyjmij moje cierpienie, dodaj mi siły i cierpliwości. Naucz mnie dostrzegać sens w dźwiganiu za Tobą mojego krzyża, by Twój krzyż nie był daremny.

Najlepszy Lekarzu, Ty przywróciłeś zdrowie również Słudze Bożemu Biskupowi Piotrowi Gołębiowskiemu. Przez jego wstawiennictwo proszę Cię, Zbawicielu mój, spójrz na mnie, dotknij mnie swoją łaską i skieruj do mnie swe słowa, które zaowocują uzdrowieniem. Nade wszystko jednak dodaj mi otuchy i siły, bym mógł zawsze wypełniać Twoją świętą wolę. Zanurz mnie w Twoim niezmierzonym Miłosierdziu!

Sługo Boże Biskupie Piotrze, wstawiaj się za mną, by Chrystus obdarzył mnie zdrowiem.

 

Modlitwa w intencji chorego

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego pomódl się dziś w intencji osób chorych:

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu i Odkupicielu wszystkich ludzi, zapewniałeś, że jeśli z wiarą i wytrwale będziemy się modlić, to Bóg spełni nasze prośby. Przemyślni ewangeliczni bohaterowie przynieśli do Ciebie chorego człowieka. Wobec oblegających Cię tłumów zdjęli dach i spuścili go do środka. Ty widząc wiarę tego człowieka i jego przyjaciół, obdarzyłeś go łaską zdrowia duszy i ciała. Ty nie przestajesz dotykać swą łaską ludzi cierpiących, którzy są Ci tak bardzo bliscy. Ileż razy przychodziłeś więc z pomocą chorym, cierpiącym, starszym, zagubionym! W swym dzieciństwie Sługa Boży Biskup Piotr Gołębiowski doświadczył łaski uzdrowienia. On sam wzywał pomocy Twojej Matki, a jego najbliżsi prosili o Mszę świętą w intencji chorego i modlili się o łaskę zdrowia dla niego. Wiara także i tych ludzi zaowocowała uzdrowieniem.

Przynosimy dziś Tobie, Jezu, naszego chorego (naszą chorą) N. i przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra  prosimy obdarz go (ją) łaską zdrowia, by mógł (mogła) uwielbiać Twoje wielkie Miłosierdzie.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, odwiedzający chorych, dodający im otuchy, ratujący im życie, uproś naszemu choremu (naszej chorej) N. łaskę zdrowia!

 

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; postulator.radom@wp.pl).

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

 

1) Z Maryją w herbie: Matka Boża Gromniczna (WEJDŹ).

2) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Otucha niech wstąpi do omdlałych dusz naszych! (WEJDŹ).

3) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Czy jesteśmy przekonani o miłości Chrystusowej? (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz