Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Bóg wychodzi naprzeciwko człowieka

z darem miłosierdzia

 

„W sakramencie Chrztu świętego otrzymaliśmy cenne dary Boże, staliśmy się członkami Mistycznego Ciała Chrystusowego, żywymi świątyniami Ducha Świętego. Według myśli Bożej, chrześcijanin powinien zawsze być dzieckiem Bożym, wolnym w sumieniu od grzechu ciężkiego, zdolnym do pełnienia czynów zasługujących na żywot wieczny. Niestety, często zapominamy o swej godności i dobrodziejstwach Bożych, przez popełnienie grzechu śmiertelnego tracimy skarb dziecięctwa Bożego, a z nim wolność i pokój serca. Bogaty w miłosierdzie Ojciec Niebieski, litując się nad słabością naszą, zostawił nam Sakrament Pokuty, «jako drugą deskę ratunku po duchowym rozbiciu się człowieka». Jest to Sakrament Bożego Miłosierdzia, wewnętrznej przemiany człowieka, świętej radości i głębokiego pokoju, «którego świat dać nie może». W tym sakramencie Bóg wychodzi naprzeciwko człowieka z darem miłosierdzia, aby nam grzechy odpuścić i obfitych łask udzielić. Do nas należy współpracować z darem Bożego Miłosierdzia, czyli wyrobić w sobie usposobienia, które nam pozwolą zdobyć owoce Sakramentu Pokuty. […]

W okresie Wielkiego Postu zachodzą w duszach zbawienne przemiany. Zły duch traci swą moc nad tymi, którzy szczerze i z prawdziwym żalem wyznają grzechy w Sakramencie Pokuty, a za pośrednictwem zastępcy Chrystusowego otrzymują łaskę przebaczenia. Królestwo Boże wstępuje do dusz, Królestwo sprawiedliwości, miłości, pokoju.

Nie dość wszakże pozbyć się grzechu i strząsnąć z siebie przemoc szatańską. Trzeba zjednoczyć się z Chrystusem Panem węzłami przyjaźni i wespół z Nim gorliwie pracować dla Królestwa Bożego”.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Współczesna Ambona” 2(1947), s. 152-153; 7(1952), s. 11-12.

21 III 2021 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

1) Bardzo Cię prosimy o modlitwę... (WEJDŹ).

2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna (WEJDŹ).

3) Piękno życia w obrazach: To jest bardzo ważny wizerunek! - Film (WEJDŹ).

4) W Roku św. Józefa - 19 marca (WEJDŹ)

5) Prośba o modlitwę w intencji Mamy i w innych intencjach (WEJDŹ).

6) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz