Sobotni promień słońca

www.reginamundi.info

„Skąd Matka Bolesna czerpie te nadludzkie siły? Nie z innego źródła, tylko ze skarbnicy Najświętszego Serca Jezusowego, płonącego ku ludziom miłością.

Jak w Sercu konającego Jezusa splotły się ze sobą dwa pozornie sprzeczne uczucia: nienawiści grzechu i miłości grzesznika, podobnie w Niepokalanym Sercu Matki Bolesnej obok głębokiej odrazy do grzechu występuje miłość ku ludziom grzesznym, ku tym, którzy krzyżowali i lżyli Pana chwały oraz ku tym, którzy w ciągu wieków odnawiać będą to krzyżowanie, odpłacając niewdzięcznością za niedościgłe bogactwo dobrodziejstw. Jak Serce ukrzyżowanego Jezusa płonie pragnieniem ratowania dusz, którym zagraża niebezpieczeństwo wiekuistego odrzucenia, podobnie Niepokalane Serce Maryi gorąco pragnie, aby nie zginęła żadna dusza ludzka, na której widnieją ślady krwi Niepokalanego Baranka. Niewysłowione swe boleści Maryja jednoczy z męką Syna Swego i składa Bogu w ofierze za zbawienie całego świata. W ogniu cierpienia nie tylko dla siebie wysługuje obfite dary nadprzyrodzone, ale i dla wszystkich pokoleń ludzkich, przez co zdobywa miano […] Pośredniczki łask wszelkich, Matki miłosierdzia. Heroiczna postawa Maryi na kalwaryjskim wzgórzu, Jej wewnętrzny i bliski udział w ofierze Chrystusowej, złożonej za grzechy świata, ukazują nam niezawodny środek  apostolstwa: wierność krzyżowi. Ojciec Święty Pius XII, który w swych przemówieniach często podkreśla, że nie tylko duchowni, ale również świeccy katolicy powołani są do apostolstwa, wśród środków zdobywania dusz dla Chrystusa Pana na pierwszym miejscu wymienia «cichą ofiarę składaną Panu Bogu za zbawienie bliźnich». Ofiara taka, choćby była niewielka, nabiera szczególnej wartości i mocy, jeśli zostanie złączona z nieskończoną Ofiarą Chrystusową.

Jakąż ofiarę możemy złożyć w celach apostolskich? Nikomu z nas nie brak w życiu goryczy, udręki, bólu. Ile cierpienia marnuje się bezużytecznie wskutek buntu, narzekań albo zwykłej lekkomyślności. Gdybyśmy lepiej poznali tajemnicę i moc krzyża, wówczas ochoczo składalibyśmy u jego stóp swe codzienne troski i smutki, aby ratować nieśmiertelne dusze. […]

Kto w swym sercu odczuwa iskrę apostolskiego zapału, ten dla ratowania dusz nie tylko składa w ofierze cierpienia, jakie na niego spadają niezależnie od jego woli, ale ponadto zdobywa się na dobrowolne wyrzeczenia. Okres Wielkiego Postu, jaki przeżywamy, dostarcza nam wiele sposobności do takich dobrowolnych wyrzeczeń i ofiar, które, zjednoczone z cierpieniami Jezusa i boleściami Maryi, staną się ratunkiem dla dusz. […]

Im więcej będzie ofiarnych, apostolskich dusz, tym bujniej pośród nas rozkrzewi się Królestwo Boże, które wyrosło z krzyża i w nim ma swoją ostoję. A wierna zawsze krzyżowi Maryja stanie się w tym apostolstwie naszą Hetmanką i najczulszą Opiekunką”.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski (1957 r.)

 

Matko Boża Bolesna, w tę pierwszą sobotę miesiąca stajemy przy Tobie i pragniemy wynagradzać za wszystkie obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu. Łączymy wraz z boleściami Twojego Serca nasze cierpienia, trudy i wielkopostne wyrzeczenia. Chcemy je ofiarować w intencji ratowania dusz. Rozważamy tajemnicę ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa:

„Najbliżej Krzyża Jezusa stanęła Matka Jego, wielka Wynagrodzicielka wraz z Nim za wszystkie wykroczenia swych dzieci duchowych. Ukrzyżowany Jezus i Jego Bolesna Matka nie są osamotnieni. Towarzyszy Im wielka rzeczy ludzi uczestniczących w zbawczym dziele zadośćuczynienia. I my stańmy pod krzyżem Jezusa, przy Niepokalanym Sercu Maryi w duchu zadośćuczynienia za grzechy” (Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, wiernie trwający wraz z Maryją pod krzyżem Chrystusa, przyczyń się za nami!

- Ojcze nasz…

- 10 Zdrowaś Maryjo…

- Chwała Ojcu…

- O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, e-mail: postulator.radom@wp.pl).

6 marca 2021 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

 

1) Piękno życia w obrazach: W Jedlińsku wszystko się zaczęło... - Film (WEJDŹ).

2) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym:Wpatrujmy się w Chrystusa (WEJDŹ).

4) Piękno życia w obrazach: Matka Boża wyprosiła cud! - Film (WEJDŹ).

5) Módlmy się w nadesłanych nam intencjach (WEJDŹ).

6) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

7) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Od czego zależy błogosławione przemienienie człowieka złego w dobrego? (WEJDŹ).

8) Naśladując Świętych - 4 III: Św. Kazimierz Królewicz (WEJDŹ).

9) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Najświętsze Serce Jezusowe, bądź moją miłością (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz