Sobotni promień słońca


Jak całe życie Chrystusa Pana było jednym krzyżem i męczeństwem, podobnie na całe życie Maryi padł cień krzyża i blask męczeństwa, bo Maryi od Jezusa odłączyć niepodobna. Do szczytu Jej cierpienia doszły tam, gdzie nastąpił szczyt ofiary Jezusa Chrystusa na Kalwarii: «Stała obok krzyża Jezusowego Matka Jego» (J 19,25). Tam razem z Jezusem składa wielką i świętą ofiarę z tego, co dla Niej najdroższe. Tam razem z Jezusem zdobywa dla nas prawo do wszystkich łask Bożych. Tam została ogłoszona przez Jezusa Matką wszystkich ludzi: «Oto Matka twoja» (J 19,27).”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Matko Boża Bolesna, wszyscy słyszymy dziś słowa Zbawiciela „Oto Matka twoja”! W tę kolejną sobotę tegorocznego trudnego Wielkiego Postu stajemy obok Ciebie pod krzyżem Chrystusa. Dziecięca ufność podpowiada nam, że przy Matce jest najbezpieczniej. Dziś modlimy się do Ciebie w intencji naszych Rodziców. Żyjącym uproś obfitość Bożych łask, chorym – zdrowie, a zmarłym wyproś udział w chwale Nieba.

Stała Matka Boleściwa 
obok krzyża ledwo żywa, 
gdy na krzyżu wisiał Syn. 

Cierpiącego tak niezmiernie 
Twego Syna ból i ciernie 
niechaj duch podziela mój. 

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą, 
z Twoją łączyć się żałobą, 
w płaczu się rozpływać wciąż. 

A gdy życia kres nastanie, 
przez swą Matkę, Chryste Panie, 
do zwycięstwa dojść nam daj. 

Gdy ulegnie śmierci ciało, 
obleczone wieczną chwałą, 
dusza niech osiągnie raj. 

Panno Święta, swe dziewicze 
zapłakane wznieś oblicze 
jeden niech nas łączy płacz.

Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:

W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu”. 

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

27 marca 2021 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

1) Bardzo Cię prosimy o modlitwę... (WEJDŹ).

2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna (WEJDŹ).

3) Piękno życia w obrazach: To jest bardzo ważny wizerunek! - Film (WEJDŹ).

4) W Roku św. Józefa - 19 marca (WEJDŹ)

5) Prośba o modlitwę w intencji Mamy i w innych intencjach (WEJDŹ).

6) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

7) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Bóg wychodzi naprzeciwko człowieka z darem miłosierdzia (WEJDŹ).

8) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Miłość Boża zajaśniała nowym blaskiem (WEJDŹ).


1 komentarz: