Sobotni promień słońca

 

„«Bolejąca Matka stała u stóp krzyża, we łzach cała». Na co patrzyły Jej oczy? – Na dokładne wypełnienie się przepowiedni Izajasza, proroka: «A myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego» (Iz 53, 4).

«Widzi jak samotnie kona Owoc Jej czystego łona, dając życie za ten świat».

Co słyszały Jej uszy? – Ciche westchnienia, bolesne jęki, ostatnie słowa umierającego Boga-Człowieka. A spośród niewierzącego tłumu: głosy przekleństwa, szyderstwa, nienawiści. «Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: ‘Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!’» (Mk 15, 29-30). Co odczuwała w swym sercu? – Liturgia z wielką czcią zarzuca zasłonę na wewnętrzne przeżycia Matki Bolesnej pod krzyżem, bo nie może ich wypowiedzieć.

«Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona Matka Jednorodzonego».

Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się straszliwej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Matko Boża Bolesna, w tym sobotnim, wielkopostnym dniu stajemy przy Tobie pod krzyżem Zbawiciela. Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi – także za tych, którzy krzyczeli pod krzyżem, wyklinali, drwili z Niego. Jak bardzo bolała Chrystusa za ludzka obojętność, to zło, któremu ulegli. I dzisiaj wielu odwraca się od Chrystusa – walczą z Nim i z Kościołem, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Stając przy Tobie, Matko Boża Bolesna, chcemy prosić za Twoją przyczyną w intencji tych wszystkich ludzi – o łaskę opamiętania, nawrócenia i pokuty, by i Oni mogli uwielbiać Boga bogatego w Miłosierdzie.

Stała Matka Boleściwa 
obok krzyża ledwo żywa, 
gdy na krzyżu wisiał Syn. 

Matko, ponad wszystko świętsza, 
Rany Pana aż do wnętrza 
w serce me głęboko wpój. 

Cierpiącego tak niezmiernie 
Twego Syna ból i ciernie 
niechaj duch podziela mój. 

Spraw, niech leję łzy obficie 
i przez całe moje życie 
serce me z Cierpiącym wiąż. 

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą, 
z Twoją łączyć się żałobą, 
w płaczu się rozpływać wciąż. 

Panno Święta, swe dziewicze 
zapłakane wznieś oblicze 
jeden niech nas łączy płacz.

Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:

W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu. Pragniemy być pomocnikami Twoimi, Matko Kościoła, w szerzeniu Królestwa Chrystusowego w sercach, w rodzinach, w narodzie naszym i na całym świecie”. 

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

20 marca 2021 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

 

1) Naśladując Świętych - 4 III: Św. Kazimierz Królewicz (WEJDŹ).

2) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Najświętsze Serce Jezusowe, bądź moją miłością (WEJDŹ).

3) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Jak przeżywać czas Wielkiego Postu, aby nie udaremnić łaski Bożej? (WEJDŹ).

5) „Jestem całkowicie zdrowa”. Wdzięczna za łaskę uzdrowienia (WEJDŹ).

6) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

7) Bardzo Cię prosimy o modlitwę... (WEJDŹ).

8) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym:Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna (WEJDŹ).

9) Piękno życia w obrazach: To jest bardzo ważny wizerunek! - Film (WEJDŹ).

10) W Roku św. Józefa - 19 marca (WEJDŹ)

11) Prośba o modlitwę w intencji Mamy i w innych intencjach (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz