Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa


Najświętsze Serce Jezusowe,

bądź moją miłością

 

„«I przybliżali się do Niego celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać». Te słowa wymownie świadczą o niezwykłej miłości Serca Jezusowego względem grzeszników. Po ludzku sądząc, oczekujemy, że Pan Jezus zamknie swe Serce dla ludzi obciążonych grzechami. Przecież każdy, kto grzech ciężki popełnia, ten podnosi bunt przeciwko swemu Stwórcy, staje w szeregach Jego nieprzyjaciół, dobrowolnie odwraca się z pogardą od Pana Boga, a zwraca się do stworzeń. Czyż taki człowiek zasługuje na miłość Chrystusowego Serca? – Zamiast miłości – grzesznik słusznie winien oczekiwać strasznego gniewu i surowej kary. Tak my zwykle postępujemy z ludźmi. Jeśli doznajemy z ich strony serca, to chętnie odwzajemniamy się miłością. Jeśli wyczujemy niechęć lub nienawiść względem nas któregoś z bliźnich, wówczas zamykamy szczelnie dla niego swe serce i nieraz odmawiamy mu pomocy.

Innymi zasadami i prawami kieruje się Serce Jezusowe względem grzesznych ludzi. «Myśli Serca Jego z pokolenia na pokolenie, aby ratował od śmierci dusze ich».

Nie tylko nie czuje Pan Jezus do nikogo niechęci, nie tylko nikogo od siebie nie odpycha, ale o każdym człowieku z życzliwością myśli, pragnąc jego zbawienia i szczęścia. On nie chce śmierci i zguby grzesznika, ale, by się nawrócił i żył w chwale wiekuistej. Po co Syn Boży zstąpił z nieba na ziemię, po co podjął trudy i prace ziemskiego żywota, po co poddał się dobrowolnie nędzy i wszelkiego rodzaju cierpieniom, po co cierniste swe życie zakończył haniebną śmiercią na krzyżu – jeśli nie po to, by ludzi grzesznych pojednać z Bogiem? I nie o jednym tylko pokoleniu pamiętał Boski Zbawca, ale o całym rodzaju ludzkim. Zostawił na ziemi swoich zastępców, kapłanów, aby w Jego imieniu szukali zbłąkanych dusz, odpuszczali im grzechy, przywracali je do przyjaźni z Panem Bogiem. Serce Jezusowe żyje stale pragnieniem zbawienia ludzi. «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» – oto głos wołania Chrystusowego.

Jaką damy odpowiedź na to łaskawe wołanie? Zbliżmy się do Chrystusa Pana w tym tygodniu, w którym czcimy Jego Najświętsze Serce! Wzmacniajmy w swych duszach wiarę w miłość Zbawiciela ku nam. Oświadczajmy Mu swą miłość, wołając często: «Najświętsze Serce Jezusowe, bądź moją miłością»”.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Siewca Prawdy” 3(1933) nr 26, s. 2

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P.: Jezu cichy i pokornego Serca.

W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, e-mail: postulator.radom@wp.pl).

5 III 2021 r.

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

 

1) Piękno życia w obrazach: W Jedlińsku wszystko się zaczęło... - Film (WEJDŹ).

2) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym:Wpatrujmy się w Chrystusa (WEJDŹ).

4) Piękno życia w obrazach: Matka Boża wyprosiła cud! - Film (WEJDŹ).

5) Módlmy się w nadesłanych nam intencjach (WEJDŹ).

6) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

7) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Od czego zależy błogosławione przemienienie człowieka złego w dobrego? (WEJDŹ).

8) Naśladując Świętych - 4 III: Św. Kazimierz Królewicz (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz