W Roku św. Józefa – 19 marca


Kształtujmy swe sumienia na zasadach Ewangelii

 

„Delikatne sumienie św. Józef okazał w chwilach ciężkiego doświadczenia duchowego, które opisuje św. Mateusz Ewangelista. Pokora, dyskrecja, zaufanie Panu Bogu nie pozwoliły Najświętszej Maryi Pannie podzielić się z Józefem wiadomością o Zwiastowaniu i Wcieleniu Syna Bożego. Gdy przeto Józef zauważył, że Maryja jest brzemienna, doznał duchowego wstrząsu. Jak postąpić? Nie chciał posądzać Maryi o przewinienie, bo znał Jej świętość. Nie chciał też zachowywać się biernie, aby nawet pozoru nie stwarzać, że lekceważy prawo Boże. Postanowił potajemnie opuścić swą małżonkę. Ile w czasie tego bolesnego przeżycia wykazał roztropności, rozwagi, jaką wrażliwość na dobro i zło, jak wysokie poczucie odpowiedzialności za każdą decyzję! Wystąpił na kartach Ewangelii jako mąż sprawiedliwy, prawy, który nade wszystko miłuje Pana Boga, bezgranicznie Mu ufa. I nie doznał zawodu: «Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło… Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański».

Poczucie odpowiedzialności, prawość, szlachetność cechowały św. Józefa w całym Jego życiu. W pracy zawodowej odznaczał się rzetelnością, dotrzymywał słowa, daleki był od oszustwa, braku solidarności i chęci nadmiernego zysku. Słusznie w litanii nazywamy św. Józefa wzorem rzemieślników.

Głębokie poczucie odpowiedzialności św. Józefa widzimy również w życiu rodzinnym. Stawał wobec trudnych zadań. Nie cofał się jednak przed żadną ofiarą, aby wypełnić nałożone przez Opatrzność Bożą obowiązki i osłonić do czasu tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, wyżywić i obronić Jezusa oraz Jego Matkę w obliczu grożących niebezpieczeństw. Zawsze gotów pójść za rozkazem Bożym. […]

Męczy nas obecnie atmosfera zakłamania, która powoduje zamieszanie w sumieniach, gdy światło uchodzi za ciemności, a ciemność za światło, zło traktuje się jako dobro, a dobro jako zło. Szeroko panuje choroba znieczulicy. Zanika wrażliwość na zachowanie przykazań Bożych, na poszanowanie godności człowieka i jego podstawowych praw, jak prawo do życia, do dobrego imienia, do własności. Osłabła świadomość obowiązków społecznych we współżyciu ludzi w rodzinie, w sąsiedztwach, w zespołach zawodowych. Rozszerzyło się samolubstwo z wielką szkodą dla miłości bliźniego […].

Idźmy po naukę do św. Józefa! Kształtujmy swe sumienia na zasadach Ewangelii Chrystusowej i nauki Kościoła świętego. Badajmy swe postępowanie i postawy moralne, czy w naszym życiu osobistym, w pracy zawodowej, w rodzinie, w obcowaniu z bliźnimi, odpowiadają one zamiarom Bożym?

Św. Józefie, Mężu sprawiedliwy, Obrońco Jezusa i Maryi, najwierniejszy Sługo Boga i ludzi, prowadź nas drogą poczucia odpowiedzialności!”.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Odezwa na miesiąc marzec w 1978 r. – Św. Józef uczy poczucia odpowiedzialności

19 III 2021 r.

 

  Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

 

1) Naśladując Świętych - 4 III: Św. Kazimierz Królewicz (WEJDŹ).

2) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Najświętsze Serce Jezusowe, bądź moją miłością (WEJDŹ).

3) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Jak przeżywać czas Wielkiego Postu, aby nie udaremnić łaski Bożej? (WEJDŹ).

5) „Jestem całkowicie zdrowa”. Wdzięczna za łaskę uzdrowienia (WEJDŹ).

6) Sobotni promień słońca (WEJDŹ).

7) Bardzo Cię prosimy o modlitwę... (WEJDŹ).

8) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym:Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna (WEJDŹ).

9) Piękno życia w obrazach: To jest bardzo ważny wizerunek! - Film (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz