Majówka ze Sługą Bożym – 15 VMatka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

– Piekary Śląskie

 

Rozważanie:

„Na nikim nie spełniły się w tym stopniu, jak na Maryi, słowa z proroczego hymnu Zachariasza: «iż bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze» (por. Łk 1,74-75). Życie Maryi to nieprzerwany łańcuch wiernej służby Bożej – to ustawiczny wzrost w świątobliwości i sprawiedliwości w oczach Bożych. Dlatego w liturgii nazywamy Matkę Najświętszą zwierciadłem bez skazy, zwierciadłem sprawiedliwości. […]

Matka Najświętsza, wolna od wszelkiej skazy samolubstwa, nigdy nie była powodem niepokoju w obcowaniu z bliźnimi. Pod wpływem światła Bożego rozumiała, jak nikt inny, godność i szczytne powołanie człowieka. Dla każdego żywiła głęboki szacunek. Czuwała, by nikt w jej otoczeniu nie doznał krzywdy, przykrości. Z ust Maryi nigdy nie wyszły słowa zbyt surowe, potępiające bliźniego. Ze skarbu dobrego swego serca dobywała zawsze życzliwe, przyjazne dla bliźnich uczucia i słowa. Kwas nieszczerości i obłudy w niczym nie zakaził współżycia Maryi z ludźmi. Duch prawdy i prostoty zaprawiał Jej postępowanie ewangeliczną wonią. […]

Szlachetność Maryi wzywa nas do zachowania sprawiedliwości w pożyciu z bliźnimi. Matka Najświętsza przykładem zaleca nakaz św. Pawła: «Oddajcie każdemu to, mu się należy» (Rz 13,7).

Jakże nam potrzeba tego upomnienia! Przyglądając się współżyciu ludzi ze sobą, zauważamy rażący brak poszanowania godności i praw bliźniego. Co jest tego powodem? Niezawodnie niskie skłonności, ukryte na dnie serca ludzkiego, żądza użycia przyjemności, samolubna miłość siebie, połączona z twardą obojętnością dla drugich. Pilną przeto sprawą jest wychowanie prawego, szlachetnego człowieka […].

Myśl nasza biegnie do stóp Matki Najświętszej. Ona jest najlepszą wychowawczynią nowego człowieka, który stworzony jest w sprawiedliwości i świętości prawdy. […]

Miejmy żywe odczucie obecności Bożej: Pan Bóg zawsze i wszędzie mnie widzi. Chcę być przeto sprawiedliwym względem ludzi, szanować ich godność i prawa. Wiem, że to mnie zbliży do Matki Najświętszej, a przez Nią do Serca Bożego”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Kółko Różańcowe” 40(1949), s. 163-164

 

Z ufnością wołamy do Ciebie, Matko Boża:

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko miłosierdzia,

Matko łaski Bożej,

Matko nadziei,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pociecho migrantów,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo różańca świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra módlmy się dziś wspólnie w następujących intencjach:

- O uzdrowienie duszy i ciała dla moich rodziców.

- O uzdrowienie dla mnie z choroby tarczycy.

- O wyjście z depresji dla mojej siostry.

- W intencji lekarzy, aby kierowali się tylko dobrem pacjenta i empatią, aby Matka Boża miała nas wszystkich i lekarzy w swojej opiece.

- O zdrowie, wszelkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla mnie i dla całej naszej rodziny, oraz o ustąpienie pandemii i wszystkich jej skutków.

- O łaskę zdrowia dla małej Zuzi.

- O uratowanie małżeństwa…

- O uwolnienie z nałogu alkoholizmu i nawrócenie Czarka.

- O nawrócenie moich bliskich.

- Sługo Boży, proszę, wstawiaj się za mną u Miłosiernego Boga.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom; e-mail: postulator.radom@wp.pl).

 

Intencje na każdy dzień można wpisać w komentarzach na tej stronie (poniżej) lub przesłać na adres: postulator.radom@wp.pl.

 

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Niesłychane zdarzenie w dziejach świata (WEJDŹ).

2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Miłosierdzie Chrystusa Pana jest wzorem miłosierdzia chrześcijańskiego (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pan wstał z grobu! (WEJDŹ).

4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Dobry Pasterz dusz ludzkich (WEJDŹ).

5) Majówka ze Sługą Bożym - 14 V (WEJDŹ).


1 komentarz:

  1. O zdrowie, wszelkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla mnie i dla całej naszej rodziny, oraz o ustąpienie pandemii i wszystkich jej skutków.

    OdpowiedzUsuń