119. urodziny Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego


Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

urodził się w Jedlińsku 10 czerwca 1902 r.

 

Witaj na urodzinach Sługi Bożego!

Zapraszamy Cię do 5 urodzinowych odsłon!

 

 

1. Sługa Boży w pamięci Świadków.

 

Kilka chwil, a tyle treści… Zapraszamy – obejrzyj! 

 
 


 

 

I jeszcze: „Święci wołają o świętych”:

 

Św. Jan Paweł II:

„Ze wzruszeniem wspominam tego dobrego i nieustraszonego Pasterza Kościoła sandomierskiego, który z taką wiarą, nadzieją i miłością oddał się bez reszty na służbę Ewangelii, nie bacząc na trudności i cierpienia” (4 XI 1980 r.).
 
Św. Jan Paweł II i Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski (Archiwum Kurii Diecezji Radomskiej)


Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński:

„Był człowiekiem wielkiej służby i zdecydowanej walki w obronie wolności Kościoła. […] Był mężem Bożym, w duchu pokory i głębokiej pobożności” (3 XI 1980 r.).

 

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński i Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski (Archiwum parafii Wysokie Koło)


 

2. Prośmy Sługę Bożego o pomoc w ważnych dla nas sprawach.

 

Pomyśl o intencji, w której chcesz się modlić, a następnie pomódl się za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego:

 

Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. – Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie,

Święci Piotrze i Pawle, – módlcie się za nami.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, – wstawiaj się za nami.

Świadku Zmartwychwstałego,

Wierny sługo Eucharystii,

Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,

Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,

Żarliwy czcicielu Niepokalanej,

Apostole chwały Matki Bożej,

Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,

Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,

Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,

Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,

Wierny sługo Kościoła świętego,

Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,

Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,

Wezwany do grona następców Apostołów,

Wierny żarliwej modlitwie,

Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,

Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,

Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,

Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,

Ojcze duchowny alumnów,

Zatroskany o świętość kapłanów,

Opiekunie osób konsekrowanych,

Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,

Z odwagą broniący ludzkiego życia,

Cierpliwy wychowawco młodzieży,

Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,

Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,

Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,

Świadku Chrystusa miłosiernego,

Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,

Cierpliwy apostole jedności,

Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,

Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,

Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, † uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

 

 

 

3. Sługa Boży mówi do każdego z nas:


Miłosierny Bóg:

„Niechaj krzyż Chrystusowy zapanuje w naszych duszach! Wizerunek Ukrzyżowanego Zbawiciela niechaj zajmuje pierwsze miejsce w naszych mieszkaniach!”.

 

Matka Boża:

„Modlitwa różańcowa zalecana przez samą Matkę Najświętszą w Lourdes, w Fatimie, w naszym Gietrzwałdzie, usilnie wpajana przez Kościół święty stała się dzisiaj doniosłym środkiem apostolskim w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi. Stańmy przeto przy Niepokalanym Sercu Maryi z różańcem w rękach”.

 

Msza święta:

„Niedzieli, będącej ponowieniem Wielkanocy, przywracajmy charakter religijny, poczytując obowiązek udziału we Mszy świętej w tym dniu za wielki dar Boży, za szczęście i zachwyt. I w dni powszednie korzystajmy z Ofiary Mszy świętej, aby coraz doskonalej wchodzić w głębiny miłości Najświętszego Serca Zbawiciela”.

 

Życie w łasce uświęcającej:

„Jakże to doniosła sprawa, najważniejsza ze wszystkich, aby o każdej godzinie być gotowym stanąć na sąd przed Panem Bogiem, który odda każdemu zapłatę według uczynków jego. A kto jest gotowy na to odpowiedzialne stawienie się przed obliczem Boga żywego? – Ten, kto w swej duszy nosi świadectwo dobrego sumienia, kto żyje bez grzechu ciężkiego, w stanie przyjaźni z Bogiem”.

 

Rodzina:

„Ducha pojednania, a zatem przebaczenia i zapominania przykrości doznanych, zaprowadzajmy najpierw w swoich rodzinach, jakże często skłóconych. W każdym domu katolickim niechaj zapanuje zgoda i pokój między małżonkami, między rodzicami i dziećmi, wśród braci i sióstr. Pojednanie niech obejmie sąsiedztwa, bloki mieszkalne, zakłady pracy, miasta i wsie, parafie, każdą społeczność ludzką”.

 

Chorzy i starsi:

„Ukochani, bądźcie cierpliwi w chorobie i wśród dolegliwości podeszłego wieku. Nigdy nie buntujcie się, ani nie narzekajcie, lecz za przykładem Jezusa Chrystusa Konającego w Ogrójcu powtarzajcie modlitwę: «Ojcze nie moja, ale Twoja wola niech się stanie». Miejcie głębokie i mocne przekonanie, że modlitwą i cierpieniem możecie przyczynić się do budowania Królestwa Chrystusowego nie tylko w swym sercu, ale i w duszach bliźnich”.

 

Młodzież:

„Młodzieży Droga! Tyś wrażliwa na sprawiedliwość, dobroć, poświęcenie i ofiarę. Odwracasz się z odrazą od tych, którzy w samolubstwie zamykają się przed bliźnimi. Otwórz swe serce dla drugich wszędzie: w domu rodzinnym, w szkole, w miejscu pracy, w autobusie, w pociągu, na ulicy. Okazuj każdemu człowiekowi szacunek, uprzejmość, pomoc. Przede wszystkim pomagaj tym, którzy w głębi duszy tęsknią za Panem Bogiem, lecz wskutek zaniedbania trzymają się od Niego z daleka”.

 

Powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego:

„Prawie przez dwa tysiące lat Chrystus Pan nie cofnął swego postanowienia. Nie cofnie go i nadal. W duszach młodych mężczyzn będzie budził pragnienie kapłaństwa i użyczać im będzie potrzebnych uzdolnień, przymiotów, sił do ofiarnego służenia Bogu i bliźnim. Podobnie będzie przemawiał do serc dziewcząt, aby wybierały życie zakonne jako najlepszą cząstkę przez całkowite oddanie się w miłości Oblubieńcowi najpiękniejszemu spośród synów ludzkich. Powołanie do kapłaństwa i do życia zakonnego zawsze pozostanie darem miłości Jezusa Chrystusa”.

 

Apostolstwo:

„W pracy duchowej nie możemy ograniczać się tylko do pozyskania osobistego dobra, lecz powinniśmy również pomagać bliźnim w zbliżaniu się do Jezusa Chrystusa i Jego Królestwa”.

 

4. Bądź na bieżąco i poznawaj postać Sługi Bożego.

 

Jeśli jeszcze nie polubiłeś profilu Sługi Bożego na Facebooku, to uczyń to teraz (www.facebook.com/bppiotrgolebiowski) – ta strona da się lubić!

 

 

 

Zaproś też Twoich Znajomych do polubienia tego profilu. Nie zapomnij, to jest wymiar apostolstwa!

 

 


5. Tu, w Jedlińsku, 10 czerwca 1902 r. wszystko się zaczęło…

 

Dom rodzinny Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (Archiwum Kurii Diecezji Radomskiej)


Kościół parafialny w JedlińskuBądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

 Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

 

1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Miłosierdzie Chrystusa Pana jest wzorem miłosierdzia chrześcijańskiego (WEJDŹ).

2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pan wstał z grobu! (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Dobry Pasterz dusz ludzkich (WEJDŹ).

4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Duch Święty tchnął w ich serca miłość (WEJDŹ).

5) Wspólne drogi: kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski (WEJDŹ).

6) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą (WEJDŹ).

7) Majówka ze Sługą Bożym - 31 V (WEJDŹ).

8) Zapowiedź Nowenny (WEJDŹ)

9) Nowenna za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego - dzień IX (WEJDŹ).

10) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pójdźmy do Niego! (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz