Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Mamy wielkie szczęście,

że znajdujemy się w Łodzi Piotrowej

 

„Wywyższenie Piotra na zaszczytne stanowisko Zastępcy Chrystusowego urzeczywistniło się wtedy, kiedy […] Pan Jezus do Piotra mówił: «Tyś jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój… Tobie dam klucze królestwa niebieskiego… Alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty… utwierdzaj braci twoich. Paś baranki moje, paś owe moje».

Posłuszny nakazowi Chrystusa, Piotr spełniał zadanie Głowy Kościoła, pieczętując swą gorliwość męczeńską śmiercią, jaką poniósł w swej stolicy biskupiej, w Rzymie. Szymon Piotr, rybak z Galilei umarł; śmiertelne jego szczątki spoczęły na wzgórzu watykańskim. Piotr – Głowa Chrystusowego Kościoła żyje i spełnia nadal urząd Najwyższego Nauczyciela i Zwierzchnika przez swych następców biskupów rzymskich, których imiona, począwszy od św. Piotra, ciągną się nieprzerwanym łańcuchem aż do naszych czasów. […] Ojciec Święty czuje odpowiedzialność swego stanowiska i słabość sił swoich, toteż nieraz powtarza za Piotrem: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». Jedynie na głos Boży: «Nie bój się», każdy papież ujmuje w swe ręce ster Kościoła, świadom, że nie sam kieruje olbrzymią łodzią, ale wraz z Chrystusem.

Jako katolicy mamy wielkie szczęście, że znajdujemy się w Łodzi Piotrowej tuż przy boku Chrystusa! Słusznie możemy żywić nadzieję szczęśliwego przybycia do portu, jeżeli tylko wiernie stać będziemy przy Ojcu Świętym i przestrzegać w życiu jego wskazań”.

Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski

„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 24, s. 2

29 VI 2021 r.

 

Dziś przypadają imieniny

Sługi Bożego Biskupa Piotra Pawła Gołębiowskiego!

 

Pięknym sposobem złożenia życzeń Słudze Bożemu

będzie modlitwa za jego wstawiennictwem.

Wzywajmy jego pomocy w ważnych dla nas intencjach:

 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

  

Litania

do Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego

 Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami.

Świadku Zmartwychwstałego,

Wierny sługo Eucharystii,

Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,

Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,

Żarliwy czcicielu Niepokalanej,

Apostole chwały Matki Bożej,

Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,

Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,

Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,

Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,

Wierny sługo Kościoła świętego,

Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,

Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,

Wezwany do grona następców Apostołów,

Wierny żarliwej modlitwie,

Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,

Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,

Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,

Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,

Ojcze duchowny alumnów,

Zatroskany o świętość kapłanów,

Opiekunie osób konsekrowanych,

Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,

Z odwagą broniący ludzkiego życia,

Cierpliwy wychowawco młodzieży,

Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,

Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,

Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,

Świadku Chrystusa miłosiernego,

Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,

Cierpliwy apostole jedności,

Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,

Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,

Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

 Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

 

1) Wspólne drogi: kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski (WEJDŹ). 

2) Majówka ze Sługą Bożym - 31 V (WEJDŹ).

3) Zapowiedź Nowenny (WEJDŹ)

4) Nowenna za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego - dzień IX (WEJDŹ).

5) 119. urodziny Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (WEJDŹ)

6) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Jak nie czcić miłości Tego, który jest Panem i Bogiem naszym? (WEJDŹ).

7) Sługo Boży, wyproś u Boga łaskę zdrowia dla malutkiej Kasi (WEJDŹ).

8) Sobotni promień słońca - nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ)

9) Z Maryją w herbie: Matka Boża Nieustającej Pomocy (WEJDŹ).

10) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Jego wszechmoc sprawiła cud uzdrowienia (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz