Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa

 

 

Jak nie czcić miłości Tego,

który jest Panem i Bogiem naszym?

 

„Nie podobna czcić i miłować tego, czego się nie zna. Pierwszym naszym obowiązkiem poznać Najświętsze Serce Jezusowe.

Gdy przyłożysz rękę do swej lewej piersi, odczuwasz bicie własnego serca. W chwili zmęczenia, strachu, lub innego gwałtowniejszego uczucia przyśpiesza ono swe tętno, bije szybciej, mocniej, rozszerza się pod wpływem radości, kurczy się w bólu, dniem i nocą pracuje rozsyłając krew po całym organizmie.

Jezus Chrystus, Prawdziwy Bóg i Człowiek Prawdziwy od chwili swego wcielenia posiada w swej piersi ludzkie serce, podobne we wszystkim do naszego. Serce Pana naszego doznawało radosnych i smutnych wzruszeń, męczyło się podczas pracy i nużących podróży pasterskich, w śmiertelnych skurczach konało najpierw w Ogrójcu, a potem na krzyżu, ociekało krwią, po śmierci zostało przebite włócznią, ale w chwili zmartwychwstania znów się ożywiło i nadal bije nieśmiertelnym już tętnem w uwielbionym ciele Odkupiciela świata. To żywe, fizyczne Serce Chrystusa Pana godne jest naszej najgłębszej czci, bo jest cząstką Jego człowieczeństwa, stanowi własność Syna Bożego. Dlatego czcimy, uwielbiamy, adorujemy, bijące w piersi Boskiego Zbawcy, Najświętsze Serce.

W potocznej mowie naszej serce oznacza miłość. Serce matki – to miłość matki do dziecka, serce brata, przyjaciela – to miłość rodzeństwa, przyjaciół. Najświętsze Serce Jezusowe wyraża miłość, jaką nas Chrystus Pan umiłował. Całe życie Jezusa Chrystusa na ziemi można streścić w tym jednym słowie: miłość.

Gdy Bóg widoczny żyje w przeczystym łonie swej Matki – Dziewicy, gdy rodzi się w ubogiej stajence, gdy wzrasta w zaciszu nazaretańskiego domku, gdy publicznie naucza, gdy działa cuda, gdy odbywa swe podróże, «szukając tego, co zginęło» – zawsze, w każdej chwili, każdym słowem, każdym swym krokiem i czynem wyraża miłość swoją ku ludziom. «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich». I tę miłość nam okazał Pan Jezus, gdy jako Dobry Pasterz życie swe oddał na krzyżu za nas, owieczki swoje.

A jakby tego jeszcze nie było dosyć, utrwala swą miłość ku nam w Przenajświętszym Sakramencie ołtarza. «Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował». Gdy czcimy Najświętsze Serce Jezusowe, wówczas czcimy i adorujemy Jego niepojęta miłość ku nam, miłość ludzką, która rozpoczęła się od chwili wcielenia Syna Bożego oraz miłość Bożą, która trwa i obejmuje nas od wieków.

Jak nie czcić miłości Tego, który jest Panem i Bogiem naszym? Jak nie miłować Tego, który nas pierwszy umiłował i dla naszego dobra poświęcił samego siebie?

W różny sposób wyrażamy cześć i miłość względem Najświętszego Serca Jezusowego. Zawieszamy na pierwszym miejscu obrazy, nosimy na piersiach medaliki Najświętszego Serca, odmawiamy ku Jego czci litanię, akty poświęcenia, różne modlitwy, odprawiamy adoracje w kościele.

Piękne i wzruszające są te objawy pamięci naszej o Bożym Sercu. Same jednak nie wystarczą. Najświętsze Serce Jezusowe czcić trzeba sercem, czyli miłością, szczerą, serdeczną, gorącą, stwierdzaną codziennie czynami, zaznaczoną ofiarami. Takiej miłości żąda od nas Zbawca świata: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę» – to znaczy będzie zachowywał przykazania moje, będzie wypełniał we wszystkim wolę moją. Ilu dzisiejszych katolików posiada taką miłość ku Chrystusowi Panu, a przynajmniej szczerze do niej dąży?

Czeka też Chrystus Pan na wynagrodzenie z naszej strony. Miłość Jego jest lekceważoną, czasem wyśmianą, nawet zdeptaną przez niewdzięcznych. My sami w niejednym winowajcami jesteśmy. A ile zniewag wyrządzają Boskiemu Sercu dzisiejsi bezbożnicy, Jego Krwią odkupieni, bracia nasi!… Nie miałby ani iskierki miłości, kto by wobec tylu krzywd był obojętny. Jeśli choć odrobinę miłujesz swego największego Dobroczyńcę, najlepszego Brata, najserdeczniejszego Przyjaciela, swego dobrego Pasterza i miłosiernego Zbawcę – to poczuwaj się do wynagrodzenia Mu za krzywdy i zniewagi, jakich doznaje. Łatwo możesz to uczynić: adoracją, przyjęciem Komunii świętej, spokojem w cierpieniach, wiernością w obowiązkach stanu, jałmużną, czy innymi uczynkami miłosierdzia. Nie ociągaj się, płać sercem za Serce.

Chwała, miłość, wynagrodzenie bądź Bożemu Sercu.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Siewca Prawdy” 8(1938) nr 22, s. 6-7

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P.: Jezu cichy i pokornego Serca.

W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.


Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, e-mail: postulator.radom@wp.pl).

11 VI 2021 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

 Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

 

1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pan wstał z grobu! (WEJDŹ).

2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Dobry Pasterz dusz ludzkich (WEJDŹ).

3) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Duch Święty tchnął w ich serca miłość (WEJDŹ).

4) Wspólne drogi: kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski (WEJDŹ).

5) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą (WEJDŹ).

6) Majówka ze Sługą Bożym - 31 V (WEJDŹ).

7) Zapowiedź Nowenny (WEJDŹ)

8) Nowenna za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego - dzień IX (WEJDŹ).

9) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pójdźmy do Niego! (WEJDŹ).

10) 119. urodziny Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (WEJDŹ).Brak komentarzy:

Prześlij komentarz