Z Maryją w herbie

 

 

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny

 

„Sama Najświętsza Maryja Panna wzywa ludzi do oddawania czci Jej Niepokalanemu Sercu. W jednym z objawień, udzielonym dzieciom z Fatimy, Najświętsza Maryja Panna mówiła: «Jezus chce, bym była więcej znana i miłowana… Chce On wprowadzić cześć mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje ratunek. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą. Jako kwiaty je przed Jego tronem postawię». Niepokalane Serce Maryi godne jest szczególnej czci. Wszak to Serce Matki Bożej, istoty po Panu Bogu najświętszej i najdoskonalszej. Serce, najbardziej podobne do Najświętszego Serca Jezusowego. Serce bogate w łaski Boże i najwznioślejsze przeżycia. Wezbrane było radością, gdy Najświętsza Panna przeżywała tajemnicę Zwiastowania, Nawiedzenia, Bożego Narodzenia…, Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Przejęte było bólem w godzinach męki Pana Jezusa, zwłaszcza na Kalwarii, pod krzyżem. Teraz uwielbione Serce Maryi w niebie napełnia szczęście bez miary.

Oddając cześć Niepokalanemu Sercu Maryi, uwielbiajmy miłość Matki Najświętszej. Najpierw Jej miłość ku Panu Bogu, z całego serca, ze wszystkich sił, od pierwszej chwili życia. Jest to miłość bez skazy, wolna od wszelkiego samolubstwa, bezgraniczna w poświęceniu, obfita w dobre uczynki. Miłość najszlachetniejszej córki względem najlepszego Ojca.

Czcimy również miłość Maryi ku ludziom, wszystkim bez wyjątku, a najwięcej ku ludziom strapionym, nieszczęśliwym, grzesznym. Wszak to Serce Ucieczki grzeszników, Matki Miłosierdzia. Kto czuje się najbardziej obciążonym grzechami, najnędzniejszym spośród ludzi, ten ma największe prawo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, jako człowiek najbiedniejszy, godny współczucia i litości.

Szczere nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi zawsze łączy się z apostolstwem około nawracania grzeszników, za pomocą modlitwy, przykładu, żywego słowa, dobrego pisma, czy pożytecznej książki.

W swych objawieniach z ostatnich czasów Matka Najświętsza ustawicznie nalega, abyśmy wszelkimi sposobami zabiegali o nawrócenie grzeszników. Dlatego kult Niepokalanego Serca Maryi głęboko przemawia do duszy, pociąga nas i napełnia ufnością w chwilach zwątpienia. Hasłem w nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi jest myśl wypowiedziana w znanej nam pieśni: «Idźmy, tulmy się jak dziatki, do Serca Maryi Matki».

Idźmy do Niepokalanego Serca z gotowością wypełnienia tego wszystkiego, czego Ono życzy sobie.

Idźmy – z modlitwą różańcową. Tyle razy Maryja zalecała odmawianie różańca, rozważanie świętych tajemnic różańcowych.

Idźmy – z należnym zadośćuczynieniem za zniewagi Jej wyrządzone. Idźmy w usposobieniu dziecka, które wierzy, ufa, kocha.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 209-210

 

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy * stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Sługo Boży biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

 Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

 

1) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Dobry Pasterz dusz ludzkich (WEJDŹ).

2) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Duch Święty tchnął w ich serca miłość (WEJDŹ).

3) Wspólne drogi: kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski (WEJDŹ).

4) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą (WEJDŹ).

5) Majówka ze Sługą Bożym - 31 V (WEJDŹ).

6) Zapowiedź Nowenny (WEJDŹ)

7) Nowenna za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego - dzień IX (WEJDŹ).

8) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Pójdźmy do Niego! (WEJDŹ).

9) 119. urodziny Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (WEJDŹ)

10) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Jak nie czcić miłości Tego, który jest Panem i Bogiem naszym? (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz