Sobotni promień słońca


„Maryja, karmiona od lat dziecięcych nauką Pisma świętego, z niezachwianą wiarą przyjmowała wszystko, co Pan Bóg objawił […] o mającym przyjść Odkupicielu, o najwyższym celu człowieka. W dniu Zwiastowania rozległe pole Wiary Maryi znacznie się rozszerza, obejmuje bowiem prawdę o Jej Bożym Macierzyństwie.

Po pierwszym drgnieniu trwogi, wywołanym słowami pozdrowienia, Najświętsza Maryja Panna z głębokim spokojem słucha przemówienia Archanioła o Boskim zamiarze. Jedną żywi trudność, którą natychmiast przedstawia: jak zostanie matką, skoro ślubowała Panu Bogu dozgonną czystość dziewiczą? – Gdy Archanioł odpowiada, że według planów Bożych Maryja pocznie Syna w sposób cudowny, za sprawą Ducha Świętego, już Najświętsza Panna przestaje dociekać i wahać się. Mocno i głęboko wierzy, że Pan Bóg wzywa Ją do spełnienia jedynego w dziejach ludzkich zadania. Nie stawia żadnych warunków, nie żąda szczególnego znaku, jak tego wymagał Zachariasz w swym niedowierzaniu. Maryja jest najgłębiej przeświadczona, że «dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego» (Łk 1,37).

Z niezachwianej Wiary Maryi w Słowo Boże rodzi się Jej czyn całkowitej uległości względem woli Bożej: «Niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1,38). Wiara Maryi jest żywa, bo nie kryje się wyłącznie w sercu, lecz działa na zewnątrz, wpływa na czyny.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

Matko Boża, w tę pierwszą sobotę miesiąca stajemy przy Tobie i pragniemy wynagradzać za wszystkie obelgi i bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu. Łączymy wraz z boleściami Twojego Serca nasze cierpienia, trudy i problemy, które niesie życie. Chcemy je ofiarować w intencji ratowania dusz. W tej intencji rozważamy tajemnicę Zwiastowania:

- Ojcze nasz…

- 10 x Zdrowaś Maryjo…

- Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

- O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Maryjo, powtarzamy dziś słowa Twojego wiernego Czciciela, Sługi Bożego Biskupa Piotra:

„Wszyscy stańmy przy Niepokalanej Matce Kościoła, aby przykładem, modlitwą, ofiarą pomagać Jej w szerzeniu Królestwa Chrystusowego w naszym Narodzie”.

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

3 lipca 2021 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/bppiotrgolebiowski

 

 

 Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

 

1) Wspólne drogi: kard. S. Wyszyński i bp P. Gołębiowski (WEJDŹ). 

2) Majówka ze Sługą Bożym - 31 V (WEJDŹ).

3) Nowenna za przyczyną Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego - dzień IX (WEJDŹ).

4) 119. urodziny Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (WEJDŹ)

5) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Jak nie czcić miłości Tego, który jest Panem i Bogiem naszym? (WEJDŹ).

6) Sługo Boży, wyproś u Boga łaskę zdrowia dla malutkiej Kasi (WEJDŹ).

7) Sobotni promień słońca - nasza modlitwa do Matki Bożej (WEJDŹ)

8) Z Maryją w herbie: Matka Boża Nieustającej Pomocy (WEJDŹ).

9) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Mamy wielkie szczęście, że znajdujemy się w Łodzi Piotrowej (WEJDŹ).

10) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Największy grzesznik może z Jego bogactw skorzystać (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz