Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


Wpatrujmy się w Chrystusa

 

„Syn Boży przyjął naturę ludzką ze wszystkimi jej słabościami, prócz grzechu, który sprzeciwia się świętości Boga-Człowieka. Chciał doświadczyć w swym życiu wszystkiego, co ludzkie, aby stać się nam prawdziwym bratem. Dobrze rozumiemy te słowa w świetle dzisiejszej Ewangelii świętej, która opowiada o tym, jak Chrystus Pan pościł na pustyni, czuł głód oraz pozwolił szatanowi przystąpić do siebie z trojaką pokusą.

Post jest znakiem pokuty. Chrystus Pan pości surowo, przez 40 dni nic nie bierze do ust; w ten sposób pokutuje za grzechy ludzkości, które On, Baranek Niepokalany, dobrowolnie przyjął na siebie. Jakaż to dla nas, obciążonych własnymi grzechami, zachęta do pokuty, do przestrzegania w czasie 40-dniowego Wielkiego Postu poleceń Kościoła, dotyczącego zarówno wstrzymania się w pewne dni od mięsa, jak też większej powściągliwości w jedzeniu. […]

Głód Chrystusa ośmielił szatana […]. Jako wzór walki z pokusami niechaj nam przyświeca Chrystus. Według słów św. Augustyna, Chrystus w zwyciężaniu pokus jest pomocą i przykładem. Wpatrujmy się przeto w Chrystusa, jak On bezzwłocznie i stanowczo odpierajmy pokusy. W chwilach rozterki i walki wzywajmy Chrystusa, pamiętni na słowa Apostoła Narodów: «Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia» i na te inne: «Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać».”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 7, s. 2

6 III 2022 r.

 

 Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

 

1) Myśl na dziś (WEJDŹ).

2) Ludzie Biskupa Piotra: Papież Pius XI (WEJDŹ).

3) Światowy Dzień Chorego: Modlitwa człowieka chorego (WEJDŹ).

4) Światowy Dzień Chorego: Modlitwa w intencji chorego (WEJDŹ).

5) Z Maryją w herbie: Matka Boża z Lourdes (WEJDŹ).

6) Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski na radomskich pocztówkach! (WEJDŹ).

7) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym:Pokładamy ufność w Miłosierdziu Bożym (WEJDŹ).

8) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Najświętsze Serce Jezusowe, bądź moją miłością (WEJDŹ).

9) Sobotnia modlitwa do Matki Bożej w intencji Ukrainy (WEJDŹ).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz