Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym

 

 

Chrystus Pan, jako Król,

wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy

 

„W dniu dzisiejszym obchodzi Kościół pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Ewangelia święta opisuje nam szczegółowo, w jakich okolicznościach odbywał się ten wjazd. […] W Mieście Świętym rozeszła się wieść, że Chrystus się zbliża. Z natchnienia Bożego wielka rzesza ludu wychodzi na Jego spotkanie. W radosnym uniesieniu starzy i młodzi zdejmują swe wierzchnie szaty, aby nimi usłać drogę, łamią gałązki oliwne, aby je rzucić pod stopy Zbawiciela. Z serc mnogiego ludu dobywają się okrzyki podziwu i uwielbienia na cześć Chrystusa Pana: «Hosanna Synowi Dawidowemu».

Wśród radosnych okrzyków Chrystus Pan, jako Król, wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy. I spełniają się w tej chwili dawne proroctwa: «Wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku». W duszy Chrystusa Pana obok radości, budzącej się na widok uwielbiającego Go tłumu, panuje smutek, spowodowany myślą, że za dni parę wśród murów tego samego miasta rozlegać się będzie straszny, morderczy krzyk «Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj». W podobnym usposobieniu Kościół przeżywa Palmową Niedzielę. Radość i smutek na przemian przebija z modlitw i ceremonii dnia tego. Nuta radosna brzmi w czasie poświęcenia palm i procesji, natomiast głęboki smutek cechuje modlitwy Mszy świętej. […]

Palmy uroczyście poświęcone mają służyć ku uświęceniu dusz naszych oraz ku osłonie przed niebezpieczeństwami zagrażającymi ciału naszemu i domostwu. Symbolicznie palmy oznaczają święte uczucia, jakie winniśmy żywić względem Chrystusa Pana oraz dobre uczynki, o które co dzień powinniśmy się starać, aby mieć z czym stanąć przed Chrystusem Sędzią naszym sprawiedliwym. Widok palmy niech nam przypomina te doniosłe prawdy, a jednocześnie niechaj w nas budzi ufność w pomoc Bożą. […]

Podążajmy za myślą Kościoła, w dniach Wielkiego Tygodnia rozważajmy pilnie gorzką Mękę Chrystusa Pana, a sprawdzą się na nas słowa dzisiejszej modlitwy: uczestnicząc w cierpieniach Zbawiciela, weźmiemy również udział w Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 12, s. 2

10 IV 2022 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

 

1) Myśl na dziś (WEJDŹ).

2) Ludzie Biskupa Piotra: Papież Pius XI (WEJDŹ).

3) Światowy Dzień Chorego: Modlitwa człowieka chorego (WEJDŹ).

4) Światowy Dzień Chorego: Modlitwa w intencji chorego (WEJDŹ).

5) Z Maryją w herbie: Matka Boża z Lourdes (WEJDŹ).

6) Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski na radomskich pocztówkach! (WEJDŹ).

7) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Abyś był gotów stanąć przed obliczem Najwyższego Sędziego (WEJDŹ).

8) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Syn Boży zadośćuczynił za nasze grzechy (WEJDŹ). 

9) Sobotnia modlitwa do Matki Bożej - w intencji Ukrainy (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz