Sobotnia modlitwa do Matki Bożej„«Bolejąca Matka stała u stóp krzyża, we łzach cała». Na co patrzyły Jej oczy? – Na dokładne wypełnienie się przepowiedni Izajasza, proroka: «A myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego» (Iz 53, 4).

«Widzi jak samotnie kona Owoc Jej czystego łona, dając życie za ten świat».

Co słyszały Jej uszy? – Ciche westchnienia, bolesne jęki, ostatnie słowa umierającego Boga-Człowieka. A spośród niewierzącego tłumu: głosy przekleństwa, szyderstwa, nienawiści. «Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: ‘Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!» (Mk 15, 29-30). Co odczuwała w swym sercu? – Liturgia z wielką czcią zarzuca zasłonę na wewnętrzne przeżycia Matki Bolesnej pod krzyżem, bo nie może ich wypowiedzieć.

«Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona Matka Jednorodzonego».

Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się straszliwej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej.”

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski


Matko Boża Bolesna, błagamy o pokój na świecie. Modlimy się w intencji Ukrainy. Prosimy Cię za tych, którzy cierpią: za rannych, osieroconych, bezdomnych, płaczących, przerażonych… Uproś wieczne szczęcie zmarłym. Wspieraj też tych wszystkich, którzy niosą pomoc Ukraińcom. Wynagradzaj każdy czyn miłości i dobroci obfitością Tych łask. Matko Boża Bolesna, módl się za nami!

W intencji pokoju na Ukrainie rozważamy tajemnicę Śmierci Pana Jezusa na krzyżu:

- Ojcze nasz…

- 10 Zdrowaś Maryjo…

- Chwała Ojcu…

- O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:

W Twoje macierzyńskie dłonie Najboleśniejsza Dziewico, Wielka Wynagrodzicielko nasza przed Obliczem Bożym składamy nasze wielkopostne modlitwy, wysiłki i postanowienia. Uproś nam łaskę odnowienia przymierza przyjaźni z Jezusem Chrystusem, Umiłowanym Twym Synem, naszym Panem i Zbawicielem”.

Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, e-mail: postulator.radom@wp.pl).

9 kwietnia 2022 r.

 

Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty:

 

1) Myśl na dziś (WEJDŹ).

2) Ludzie Biskupa Piotra: Papież Pius XI (WEJDŹ).

3) Światowy Dzień Chorego: Modlitwa człowieka chorego (WEJDŹ).

4) Światowy Dzień Chorego: Modlitwa w intencji chorego (WEJDŹ).

5) Z Maryją w herbie: Matka Boża z Lourdes (WEJDŹ).

6) Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski na radomskich pocztówkach! (WEJDŹ).

7) Sobotnia modlitwa do Matki Bożej - w intencji Ukrainy (WEJDŹ).

8) Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Abyś był gotów stanąć przed obliczem Najwyższego Sędziego (WEJDŹ).

9) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Syn Boży zadośćuczynił za nasze grzechy (WEJDŹ). 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz