Naśladując Świętych – 28 V

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski i Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński


Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński

 

Dziś po raz pierwszy Kościół w Polsce wspomina Bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

 

Bł. kard. Stefan Wyszyński i Sł. B. bp Piotr Gołębiowski darzyli się wielkim szacunkiem. Biskup stał wiernie przy Prymasie Wyszyńskim, sumiennie wypełniał jego decyzje i realizował jego program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Łączyło ich wiele, a przede wszystkim ogromna miłość do Matki Bożej.

Z ich wzajemnych dróg służby Kościołowi wybierzmy dziś tylko trzy obrazy, którymi będą wypowiedzi Błogosławionego Prymasa Polski o Słudze Bożym biskupie Piotrze:

 

Obraz pierwszy:

Po pomyślnym zakończeniu rozbicia parafii Wierzbica, 16 kwietnia 1968 r. bp Piotr Gołębiowski udał się do kard. Stefana Wyszyńskiego i opowiadał o wydarzeniach w tej parafii. Znamienne są notatki Prymasa, który pisał: „Bp Gołębiowski jest zdania, że zwyciężyła tu Matka Najświętsza, do której Biskup modlił się dzień i noc, nie opuszczając kaplicy, w której tkwił i tam przyjmował posiłki. – Gdy Biskup opowiedział to wszystko – udaliśmy się obydwaj do kaplicy, gdzie ukląkł przy klęczniku i poddał mojemu osądowi swoje przeżycia. Boi się błędnego mistycyzmu i dlatego chce oceny. Wysłuchałem uważnie wrażeń, które Biskup przeżył. Uważam, że to jest wszystko zdrowe – przekonanie o modlitwie różańcowej, z którą Biskup się nie rozstawał”. 

Dalsza część zapisu Prymasa też jest niezwykła! Bp Piotr Gołębiowski, określany mianem „Biskupa Maryjnego”, chciał iść drogą oddania się Matce Bożej, którą kroczył Wielki Prymas. Jak dalej notował kard. Stefan Wyszyński, biskup „chce oddać się całkowicie na służbę Matki Najświętszej – pod moim przewodem. Odpowiadam: całą noc z Piątku na Sobotę trwała modlitwa na Jasnej Górze za Wierzbicę – wiele osób Bogu miłych włączyło się w tę modlitwę. Ja sam jestem «przymuszonym sługą Matki Najświętszej» – dziś już wierzącym, że Bóg wyznaczył Służebnicy Pańskiej w Kościele szczególne zadania, a zwłaszcza w Polsce. I dlatego, z tym większym zrozumieniem doceniam przeżycia Ks. Biskupa i je aprobuję”.

 

Obraz drugi:

W dniu śmierci Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego – 2 listopada 1980 r. – kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, przebywał w Rzymie. Wiadomość o śmierci bp. Piotra została przekazana Prymasowi 3 listopada. W swoich prywatnych zapiskach, pod tamtą datą kardynał zapisał: „Przyszła dziś z Sandomierza żałobna depesza o śmierci śp. Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Umarł w czasie służby liturgicznej […]. Był człowiekiem wielkiej służby i zdecydowanej walki w obronie wolności Kościoła (Wierzbica). Władze polityczne stawiały opór do ostatniej chwili przeciwko powołaniu Biskupa na stanowisko biskupa rezydencjalnego. Biskup sam zrzekł się, ale Ojciec Święty nie przyjął zrzeczenia. Wyrządzoną krzywdę przez małych polityków – Bóg Biskupowi Piotrowi hojnie nagrodzi. Był mężem Bożym, w duchu pokory i głębokiej pobożności”.

 

Obraz trzeci:

Prymas Tysiąclecia pisał w telegramie (podpisanym też przez bp. Bronisława Dąbrowskiego) przesłanym z Rzymu na pogrzeb bp. Piotra Gołębiowskiego: „Powołanie do Ojca Niebieskiego utrudzonego w służbie Diecezji Sandomierskiej Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, każe nam w modlitewnym skupieniu rozważyć tyle niesprawiedliwości i upokorzeń, które wycierpiał spokojny nad miarę Sługa Boży. Ufamy, że umiłowana Bogurodzica, Matka Kościoła, będzie Mu Orędowniczką przed tronem Bożym. Bierzemy udział w modlitwach duchowieństwa i Ludu Bożego diecezji, ufni, że Ksiądz Biskup Piotr już jest w radościach Zbawiciela ludzi”.

 

 Bądź na bieżąco. Polub - prosimy - stronę

Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego na Facebooku:

www.facebook.com/pg/bppiotrgolebiowski

 

 

Powrót do strony głównej - KLIKNIJ

 

Zapraszamy, zobacz też ostatnie posty: 

1) Ludzie Biskupa Piotra: Papież Pius XI (WEJDŹ).

2) Światowy Dzień Chorego: Modlitwa człowieka chorego (WEJDŹ).

3) Światowy Dzień Chorego: Modlitwa w intencji chorego (WEJDŹ).

4) Z Maryją w herbie: Matka Boża z Lourdes (WEJDŹ).

5) Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski na radomskich pocztówkach! (WEJDŹ).

6) Uwielbiajmy Najświętsze Serce Pana Jezusa: Syn Boży zadośćuczynił za nasze grzechy (WEJDŹ). 

7) Sobotnia modlitwa do Matki Bożej - w intencji Ukrainy (WEJDŹ).

8)  Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym: Chrystus Pan, jako Król, wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy (WEJDŹ).

9) Polecamy Bogu chorego Romana, który bardzo potrzebuje naszej modlitwy... (WEJDŹ).

10)  120 urodziny Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (WEJDŹ).

11) Majówka ze Sługą Bożym - 28 V (WEJDŹ).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz